Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Revlimid godkendt efter overraskende rabat

Markante rabatter på prisen fik onsdag Medicinrådet til at godkende Revlimid (lenalidomid) som vedligeholdelsesbehandling efter højdosiskemoterapi til patienter med knoglemarvskræft. 

Patienter, som har fået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte for knoglemarvskræft efter 1. juni i år, vil med øjeblikkelig virkning kunne sættes i vedligeholdelsesbehandling med Revlimid (lenalidomid).

Et nyt pristilbud fra producenten Celgene har nemlig fået rådet til at vende tommelfingeren i vejret, så behandlingen kan tages i brug på hospitalerne, så snart regionerne er blevet orienteret om beslutningen. 

Godkendelsen kommer efter, at Medicinrådet i sidste måned fastholdt, at den kliniske merværdi ved Revlimid er moderat, på trods af, at Fagudvalget på baggrund af nye data fra Myeloma XI-studiet vurderede merværdien til at være stor. 

Rådet og fagudvalgets uenighed gik på betydningen af de relativt mange bivirkninger, som er registreret i de fase III-studier, der ligger til grund for godkendelsen af lægemidlet. Mens fagudvalget vurderede, at bivirkningerne var af mindre betydning, fordi der var meget få alvorlige bivirkninger, og fordi bivirkningerne forsvinder, når behandlingen indstilles, har Medicinrådet hæftet sig ved, at bivirkningerne får mange patienter til at stoppe behandlingen.

Studierne dokumenterer behandlingens effekt inden for 100-110 dage efter knoglemarvstransplantation, og derfor er behandlingen godkendt som vedligeholdelsesbehandling til alle patienter, der er opereret for knoglemarvskræft efter 1. juni 2019.

Patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen, er meget tilfreds med beslutningen, og han vurderer, at omkring 100 danske patienter om året vil være kandidater til behandlingen.

“Det er en rigtig god behandling for patienterne, og den vil blive taget i brug stille og roligt efterhånden som patienterne dukker op,” siger Leif Vestergaard Pedersen.   

Hverken Medicinrådet eller Celgene har ønsket at oplyse, hvilket pristilbud, der har været i spil ved denne behandling af lægemidlet, men ifølge formanden for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl, har virksomheden tilbudt behandlingen til en pris, der ikke vil medføre øgede udgifter for hospitalsafdelingerne.

"Jeg er blevet orienteret om, at man fra leverandørens side har tilbudt Amgros en nulsumsløsning som en del af løsningen på den her sag. Løsningen går ud på, at merudgiften til vedligeholdelsesbehandlingen bliver modregnet i den del af behandlingen, hvor man i forvejen bruger Revlimid," siger Søren Dybdahl.

Leif Vestergaard Pedersen vil ikke udtale sig om det konkrete tilbud, men han bekræfter, at det medfører en besparelse på alle former for Revlimidbehandling i sundhedsvæsnet. 

Udskriv Email

ASH 2020 er på trapperne – nu med masser af SoMe-hype

ASH: Den amerikanske hæmatologi-kongres ASH løber af stablen i begyndelsen af december, men som alle andre events i 2020 i et noget anderledes format end vanligt. Coid-19 har sat en stopper for det fysiske fremmøde. Men frygt ej, hæmatologisk tidsskrift guider dig her til at få det bedste ud af kongressen foran skærmen.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift