Kristian Lunds blog

Høj respons på Empliciti-kombination mod ulmende myelomatose

ASH 2018: 84 procent af patienterne med højrisiko ulmende (smoldering) myelomatose (SMM) responderede i et fase II-forsøg på behandling med Empliciti (elotuzumab), Revlimid (lenalidomid) og dexamethason.

Det viser resultater, som blev præsenteret på det årlige møde i American Society of Hematology (ASH) i San Diego, Californien (abstrakt #154)..

I studiet deltog 50 patienter med højrisiko SMM med en gennemsnitsalder på 60 år. Personer med evidens for symptomatisk myelomatose og personer, som havde modtaget tidligere behandling af symptomatisk myelomatose var udelukket fra forsøget, men forudgående behandling for SMM var ikke et udelukkelseskriterium.

I de første to 28 dages behandlingscykler modtog patienterne 10 mg/kg Empliciti på dag 1, 8, 15 og 22 plus 25 mg lignalomid på dag 1 til 21. I cyklus 3 til 8 modtog patienterne Empliciti på dag 1, 8 og 15, og dexamethason 40 mg på dag 1, 8 og 15.

Efter afslutning af otte behandlingscykler eller bedste respons fik patienterne mulighed for at gennemgå stamcellemobilisering med cyclophosphamid eller plerixafor til høstning af celler til fremtidig transplantation. Deltagerne fik derefter lov til at fortsætte med vedligeholdelsesbehandling (Empliciti 20 mg/kg dag 1 plus lenalidomid på dag 1-21 i en 28-dages cyklus).

40 patienter gennemførte alle 24 behandlingscykler. To patienter døde under behandlingen (på grund af diabetisk ketoacidose og ukontrolleret hypertension/myokardieinfarkt), hvilket vil sige, at 38 patienter er under aktiv opfølgning. Ingen af disse patienter har tegn på sygdomsprogression.

Efter gennemsnitligt 29 måneders opfølgning blev to-års progressionsfri overlevelse (PFS), som var det primære endepunkt, ikke nået. Efter 36 måneders opfølgning var PFS 95 procent og hændelsesfri overlevelse (EFS) 100 procent.

ORR på 84 procent

Den samlede responsrate (ORR) var på 84 procent. Heraf opnåede tre patienter (seks procent) komplet remission, 18 meget gode delresponser (37 procent) og 20 delresponser (41 procent). Fem patienter oplevede minimal respons (10 procent), og tre havde stabil sygdom (seks procent).

Gennemsnitlig tid til respons var 2,8 måneder (interval = 1,8-4,6 måneder).

20 patienter (40 procent) havde højrisiko-cytogenetika. Forskerne fik knoglemarvsprøver fra 32 patienter før behandlingens start, og fuldstændig exomsekventering (undersøgelse af sekvensvariationer i de kodende dele af arvemassen) blev udført på prøver ved starten af behandlingen.

Tilbagevendende mutationer i MAPK-signalvejen (KRAS, NRAS) og TP53-genet blev påvist hos 40 procent af patienterne (henholdsvis 16 procent og 24 procent), mens mutationer i NF-KB- og plasmacelledifferentieringsveje var til stede i 13 procent af patienterne.

Nogle af mutationer var hyppigere hos patienter med dårligere respons (minimal respons eller stabil sygdom), hvilket indikerer nogle områder af lægemiddelresistens, som potentielt kan bidrage til udviklingen af præcisionsmedicin, hvor man udvælger patienter med højest sandsynlighed for respons, mener forskerne bag undersøgelsen.

De mest almindeligt observerede bivirkninger (AE’er) ved behandlingen omfattede: træthed (92 procent), diarré (72 procent) og hyperglykæmi (62 procent). Den mest almindelige klasse ≥3 AE var hypophosphatemia (34 procent, inklusiv tre patienter med grad 4 hypofosfatæmi), neutropeni (26 procent, inklusiv en patient med grad 4 neutropeni) og lymfocytopeni (22 procent, inklusiv en patient med grad 4 neutropeni).

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift