Kristian Lunds blog

CAR T-celleterapi viser respons mod refraktær myelomatose

Tidlige resultater fra et fase I-forsøg tyder på, at CAR T-celleterapien P-BCMA-101 giver respons hos patienter med relaps/refraktær myelomatose. Resultaterne blev præsenteret på 2018 CAR-TCR-topmødet 10.-13. september.

I studiet modtog 11 stærkt forbehandlede patienter (som gennemsnitligt havde modtaget seks tidligere behandlinger) forud for P-BCMA-101 konditionering med fludarabin (30 mg/m2) og cyclophosphamid (300 mg/m2) i tre dage. Patienterne blev herefter behandlet over tre dosisgrupper med gennemsnitlige CAR T-celledoser på 51 x 106 (tre patienter), 152 x 106 (syv patienter) og 430 x 106 (en patient).

Alle 11 patienter oplevede klinisk respons, heraf opnåede otte patienter delvist respons (PR) eller bedre, og alle patienter viste forbedring i biomarkører efter behandling.

De mest almindelige bivirkninger ved behandlingen var neutropeni (otte patienter) og trombocytopeni (fem patienter). En patient blev mistænkt for at have cytokinfrigivelsessyndrom (CRS), men tilstanden blev løst uden anvendelse af tocilizumab eller steroider. Der blev ikke rapporteret om neurotoksicitet, og ingen af ​​patienterne kom på intensivafdeling.

Poseida Therapeutics, som står bag behandlingen, vil endnu ikke afsløre yderligere detaljer om, hvor mange patienter der opnåede PR, VGPR eller CR, men planlægger at frigive mere information på et kommende møde.

Medicinrådet udgiver behandlingsvejledning for hæmofili A

Medicinrådet har offentliggjort en behandlingsvejledning for hæmofili A. Vejledningen lyder blandt andet, at mindst 90 procent af tidligere behandlede patienter skal tilbydes et af de ligestillede standard FVIII- eller EHL-præparater, som er godkendt til aldersgruppen.

Læs mere ...

Medicinrådet afviser Yescarta mod DLBCL

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift