Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ninlaro forbedrer PFS som vedligeholdelsesbehandling af myelomatose

Proteasomhæmmeren Ninlaro (ixazomib) forbedrer signifikant den progressionsfri overlevelse (PFS), når den gives som vedligeholdelsesbehandling til voksne med myelomatose, som har reageret på højdosisbehandling og autolog stamcelletransplantation.

Det viser resultater fra det randomiserede fase III-studie TOURMALINE-MM3.

TOURMALINE-MM3-studiet havde deltagelse af 656 myelomatosepatienter, som har haft fuldstændigt respons, meget god delrespons eller delvis respons på induktionsterapi efterfulgt af højdosisbehandling og autolog stamcelletransplantation. Patienterne i studiet blev tilfældigt delt op i to grupper, som enten modtog Ninlaro (tre mg) eller placebo på dag et, otte og 15 i 28-dages cykler i op til 26 cykler.

Resultaterne viste, at Ninlaro signifikant øgede PFS i forhold til placebo. Foruden PFS vurderede forskerne i forsøget også den samlede overlevelse. De fuldstændige data vil blive præsenteret på det årlige møde i American Society of Hematology (ASH) i december.

Bivirkningsprofilen for Ninlaro svarede til tidligere rapporterede data.

FORSIDEN LIGE NU

Patientforenings budskab på samråd: Økonomi fylder mere og mere i myelomatosebehandlingen

16. Januar 2019 Myelomatose Signe Juul Kraft
Dansk Myelomatoseforening havde tirsdag den 15. januar kaldt Sundheds- og Ældreudvalget i samråd, fordi foreningen er bekymret for den stadigt større rolle,…

Forskningsprojekt vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved CLL

16. Januar 2019 Lymfoma Signe Juul Kraft
Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift