Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ninlaro forbedrer PFS som vedligeholdelsesbehandling af myelomatose

Proteasomhæmmeren Ninlaro (ixazomib) forbedrer signifikant den progressionsfri overlevelse (PFS), når den gives som vedligeholdelsesbehandling til voksne med myelomatose, som har reageret på højdosisbehandling og autolog stamcelletransplantation.

Det viser resultater fra det randomiserede fase III-studie TOURMALINE-MM3.

TOURMALINE-MM3-studiet havde deltagelse af 656 myelomatosepatienter, som har haft fuldstændigt respons, meget god delrespons eller delvis respons på induktionsterapi efterfulgt af højdosisbehandling og autolog stamcelletransplantation. Patienterne i studiet blev tilfældigt delt op i to grupper, som enten modtog Ninlaro (tre mg) eller placebo på dag et, otte og 15 i 28-dages cykler i op til 26 cykler.

Resultaterne viste, at Ninlaro signifikant øgede PFS i forhold til placebo. Foruden PFS vurderede forskerne i forsøget også den samlede overlevelse. De fuldstændige data vil blive præsenteret på det årlige møde i American Society of Hematology (ASH) i december.

Bivirkningsprofilen for Ninlaro svarede til tidligere rapporterede data.

FORSIDEN LIGE NU

Nyt håb om dyb remission hos patienter med Waldenströms makroglobulinæmi

07. november 2018 Lymfoma Mathilde Louise Stenild
Nye studier med ibrutinib og andre medikamenter som venetoclax og carfilzomib giver håb for patientgruppen Waldenströms makroglobulinæmi, der indtil nu har…

Prolia reducerer smerter ved TDT og knogleskørhed

06. november 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Anti-RANKL-behandlingen Prolia (denosumab) givet over en to-årig periode ser ud til at kunne reducere smerte og forbedre livskvaliteten for personer med…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift