Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

CAR T viser betydelig aktivitet mod myelomatose

EHA: Anti-BCMA CAR T-celleterapi bb2121 har en betydelig aktivitet hos stærkt forbehandlede patienter med relaps/refraktær myelomatose.

Det viser opdaterede resultater fra et fase I-studie, som blev præsenteret på de europæiske hæmatologers årsmøde, EHA, den 15. juni.

I studiet deltog 43 patienter med avanceret myelomatose, som i dosiseskaleringsfasen havde modtaget mindst tre tidligere behandlingslinjer, herunder en proteasomhæmmer og et immunomodulerende middel eller var dobbelt refraktære og havde mindst 50 procent BCMA-udtryk på deres plasmaceller. I dosisudvidelsesfasen måtte patienterne have modtaget Darzalex (daratumumab) og været refraktære over for deres sidste behandlingslinje. Her var intet BCMA-udtryk påkrævet. Efter lymfodepletion med fludarabin (30 mg/m2) eller cyclophosphamid (300 mg/m2) givet dagligt i tre dage modtog patienter 1 infusion af bb2121.

Resultaterne viste, at efter fem måneders opfølgning forblev bb2121 generelt godt tolereret, og responsen var dyb og holdbar.

Den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse (PFS) blandt 18 patienter behandlet med aktive doser i dosiseskalerings-kohorten var 11,8 måneder, og en samlet responsrate (ORR) på 96 procent blev rapporteret hos 22 patienter behandlet med >150 × 106 CAR T-celler. Der blev desuden observeret en hidtil uset MRD-negativitet, hvor 100 procent af 16 evaluerbare respondenter opnåede MRD-negativitet.

Sammenlignelighed blev observeret hos patienter med lav (<50 %) mod høje (≥50 procent) BCMA-udtrykkende myelomatose (ORR på henholdsvis 100 % mod 91 %).


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 647

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 649

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 647

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 649

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet anbefaler Adynovi til hæmofili A-behandling

11. oktober 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Adynovi (rurioctocog alfa pegol) som mulig standardbehandling til behandling af hæmofili A hos patienter fra 12 år og opefter, som har…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

11. oktober 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har på et møde i går, 10. oktober, godkendt en behandlingsvejledning for hæmofili B. Behandlingsvejledningen omfatter valg af rekombinant faktor…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift