Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Beslutning om Revlimid mod myelomatose udskudt igen

Medicinrådets beslutning om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) som vedligeholdelsesbehandling skal indføres som national standardbehandling af myelomatose er endnu engang blevet udskudt.

På et møde i Medicinrådet den 24. april besluttede rådet at udskyde beslutningen på grund af manglende afklaring vedrørende beregningsgrundlag.

Dansk Myelomatose Forenings formand Søren Dybdahl ærgrer sig over, at myelomatosepatienter fortsat kan se langt efter en afgørelse vedrørende Revlimid.

"Da myelomatose ikke kan helbredes, er risikoen for tilbagefald reel. Derfor er vi som patientforening naturligvis opmærksom på behandlingsformer, der kan forhindre eller forhale tilbagefald. Så det er ærgerligt, at godkendelsen trækker ud. Vi håber ikke, at denne tøven er et udtryk for, at Medicinrådet prioriterer økonomi frem for effektiv og livsforlængende behandling," siger Søren Dybdahl.

Han frygter, at konsekvensen af den udskudte beslutning i sidste ende fører til, at myelomatosepatienter lever kortere tid.

"For vores medlemmer betyder endnu en udskydelse af godkendelsen i Medicinrådet, at patienter, der her og nu gennemgår højdosisforløb med stamcellestøtte, ikke vil blive tilbudt Revlimid som vedligeholdelsesbehandling. Det kan medføre, at der går kortere tid før tilbagefald - og at patienterne måske kommer til at leve kortere, end hvis de havde fået behandling med Revlimid," siger Søren Dybdahl.

Han påpeger, at vedligeholdelsesbehandling af kræftpatienter efter højdosisforløb med stamcellestøtte i løbet af de sidste par år er blevet standard i USA, og at de foreløbige forskningsresultater viser, at overlevelsesprognosen forbedres, og patienterne er kræftfri i længere tid ved behandling med Revlimid.

Lang tid undervejs

Vurderingen af, hvorvidt Revlimid skal indføres som dansk standardvedligeholdelsesbehandling af nyligt diagnosticeret myelomatose hos voksne patienter, der har gennemgået autolog stamcelletransplantation har været lang tid undervejs, da Revlimid allerede blev godkendt til indikationen for et års tid siden.

På Medicinrådets møde i marts var begrundelsen for den manglende beslutning, at der var nogle uafklarede spørgsmål i forhold til behandlingen. Blandt andet manglede rådet svar på, om man kan tilbyde Revlimid igen, hvis man behandler indtil sygdommen progredierer.

januar i år vurderede Medicinrådet, at Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft giver en vigtig klinisk merværdi for patienterne, hvilket vil sige, at lægemidlet giver en ”markant forbedring, eksempelvis lindring af sygdomstilstand, moderat stigning i overlevelsestid, lindring af alvorlige symptomer, fravær af alvorlige bivirkninger og væsentligt fravær af andre bivirkninger”. Evidensens kvalitet blev dog vurderet til at være meget lav.

Om Revlimid

Revlimid (lenalidomid) er en thalidomidanalog med immunmodulerende, antiangiogenetisk og antineoplastisk virkning.

Revlimid som monoterapi er godkendt til vedligeholdelsesbehandling af nyligt diagnosticeret myelomatose hos voksne patienter, der har gennemgået autolog stamcelletransplantation.

FORSIDEN LIGE NU

Real world-studier bekræfter CAR T's potentiale mod DLBCL

04. December 2018 Lymfoma Signe Juul Kraft
ASH 2018: Flere nye real world-studier bekræfter mere eller mindre de resultater, der på sidste års ASH-møde blev præsenteret i flere undersøgelser af CAR…

Høj respons på Empliciti-kombination mod ulmende myelomatose

04. December 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
ASH 2018: 84 procent af patienterne med højrisiko ulmende (smoldering) myelomatose (SMM) responderede i et fase II-forsøg på behandling med Empliciti…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift