Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Carfilzomib reducerer dødsrisikoen markant for genstridig myelomatose

ASH 2017: Kyprolis (carfilzomib) i kombination med lenalidomid og dexamethason (len/dex) reducerer dødsrisikoen for myelomatose-patienter markant mere end lex/dex alene.

Det viser den endelige analyse af den randomiserede fase 3 ASPIRE-undersøgelse, som mandag blev præsenteret på ASH 2017 i Atlanta (Abstrakt 743). 

Tidligere analyser har vist, at proteasomhæmmeren carfilzomib i kombination med len/dex resulterede i en 31 procent signifikant forbedret progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med len/dex alene hos patienter med genstridig (R/R) myelomatose (median 26,3 vs 17,6 måneder).

På tidspunktet for PFS-analysen var dataene for den samlede overlevelse (OS) endnu ikke nået, men viste en tendens til fordel for Kyprolis-gruppen.

I undersøgelsen blev patienter, der tidligere havde fået en-tre tidligere behandlinger randomiseret (1:1) til at få len/dex med og uden Kyprolis i 28 dages cyklusser.

Median opfølgningen var 67 måneder for begge grupper og den mediane OS var 48,3 (42,4-52,8) måneder for kyprolis-gruppen vs 40,4 (33,6-44,4) måneder for gruppen, der kun fik len/dex - svarende til en reduceret dødsrisiko på 21 procent.

Median OS var 11,4 måneder (19%) længere i Kyprolis-gruppen hos patienter, der havde været igennem en tidligere behandling (47,3 vs 35,9 måneder) og 6,5 måneder længere for patienter, der havde fået mindst to tidligere behandlinger (48,8 vs 42,3 måneder).

Blandt patienter med en tidligere behandlingslinje blev OS forbedret i kyprolis-gruppen uanset om patienter tidligere havde modtaget bortezomib. Hos patienter som havde fået bortezomib som førstebehandling blev median OS forbedret med 12 måneder (45,9 vs 33,9 måneder) og 7,9 måneder hos patienter, der ikke forudgående havde fået bortezomib som førstebehandling (48,3 vs 40,4 måneder).

Forskerne mener, at Kyprolis har vist en så statistisk signifikant og klinisk meningsfuld reduktion af dødsrisikoen, at kombinationen med lenamidolid og dexamethaso bør gøres til standardbehandling for genstridig myelomatose.

Tags: ASH 2017

FORSIDEN LIGE NU

Darzalex godkendt til førstelinjebehandling af myelomatose

03. september 2018 Reguleringer Signe Juul Kraft
Europa-Kommissionen har givet en markedsføringstilladelse for Darzalex (daratumumab) i kombination med Velcade (bortezomib), melphalan og prednisonol (VMP) til…

CAR-T-behandling godkendt til B-ALL og DLBCL

03. september 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
Kymriah (tisagenlecleucel) har som den første CAR-T-celleterapi fået en markedsføringsgodkendelse af det europæiske lægemiddelagentur, EMA, på to forskellige…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift