Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Patienter med sent tilbagefald har størst gavn af Kyprolis

ASH 2017: Myelomatose-patienter, der får tilbagefald, opnår bedre resultater med Kyprolis (carfilzomib) og len/dex end med len/dex alene eller len/dex med bortezomib. Mest dog patienter med sent tilbagefald.

 Det viser en posthoc-analyse af de to randomiserede fase 3-studier, ASPIRE og ENDEAVOR, der har sammenlignet Kyprolis-behandling med standardbehandlinger hos patienter med recidiveret eller refraktær myelomatose. Analysen blev sent søndag præsenteret på ASH 2017 i Atlanta (Abstrakt 3120).

Forskerne var især interesserede i om et tidligt eller sent tilbagefald gjorde en forskel for resultaterne af behandlingen med Kyprolis.

Patienter i både ASPIRE og ENDEAVOR havde fået en til tre tidligere behandlinger. I begge forsøg blev carfilzomib administreret på dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16 i 28 dages cyklusser.

I ENDEAVOR blev carfilzomib og bortezomib begge givet indtil uacceptabel toksicitet eller progression. Patienterne i de to studier blev delt op i to grupper afhængig af om de havde haft et tidligt tilbagefald - under et år - eller et sent tilbagefald - over et år.

I ASPIRE-studiet var den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) for tidlige tilbagefald 21,4 måneder for KRd vs 10,7 måneder for Rd, og den samlede responsrate (ORR) var 83,2% for KRd mod 54,8% for Rd (komplet respons [CR] eller bedre, 22,1% mod 7,7%).

For patienter med sent tilbagefald var median PFS 29,7 måneder for KRd vs 18,2 måneder for Rd, mens ORR'en var 89,0% for KRd mod 69,7% for Rd (CR eller bedre, 36,9% vs 10,1%). Mængden af klasse ≥ 3 bivirkninger (KRd vs Rd) var 82,1% mod 81,0% for tidlige tilbagefald og 85,0% mod 80,3% for senere tilbagefald.

I ENDEAVOR-forsøget havde patienter med tidlige tilbagefald en median PFS på 13,9 måneder for Kd vs 5,7 måneder for Vd, mens ORR var 63,4% for Kd mod 49,1% for Vd (CR eller bedre, 6,5% vs 3,4%).

Median-PFS for patienter med sene tilbagefald var 22,2 måneder for Kd vs 10,2 måneder for Vd, mens ORR var 81,8% for Kd mod 66,8% for Vd (CR eller bedre, 14,9% vs. 7,4%). Mængden af klasse ≥ 3 bivirkninger (Kd vs Vd) var 68,9% mod 74,6% for tidlige tilbagefald og 74,6% mod 64,6% for senere tilbagefald.

Selv om resultaterne viste, at sene tilbagefald efter de tidligere behandlinger medførte de bedste resultater med Kyprolis, konkluderer forskerne, at tilbagefaldspatienter med myelomatose, der fik carfilzomibbaseret behandling, havde forbedrede resultater sammenlignet med kontrolgrupperne.

Patienter med tidligt tilbagefald havde en dårligere PFS og dårligere samlet respons i både carfilzomibgrupperne og kontrolgrupperne.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift