Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blokering af protein kan være fremtidig behandling af myelomatose

Blokering af proteinet BMI-1 kan muligvis bruges som en ny strategi for behandling af myelomatose.

Det viser en undersøgelse, som er offentliggjort i Oncotarget .

I undersøgelsen blokerede forskerne BMI-1 i dyrkede myelomatoseceller ved hjælp af stoffet PTC 209. Grunden til, at forskerne valgte at studere BMI-1, er, at BMI-1 er en del af et proteinkompleks involveret i epigenetisk regulering og derfor kunne være et potentielt mål for at påvirke udviklingen af ​​myelomatose.

Resultaterne viste, at blokeringen af BMI-1 førte til, at cellelevedygtigheden faldt, og at en større andel af cellerne endte deres celledeling og døde. Celleoverlevelsen faldt både i celler fra patienter med nydiagnosticeret myelomatose og patienter med tilbagefald. Alt i alt tyder resultaterne på, at PTC-209 har en anti-myelom effekt, mener forskerne.

Når forskerne kombinerede PTC-209 med andre stoffer, der forhindrer epigenetiske ændringer, blev myelomatosecellernes overlevelse reduceret yderligere.

Ved behandling af tumorceller med hæmning af BMI-1 i kombination med stoffer, der tidligere er vist at have anti-myelom effekt, regner forskerne bag undersøgelsen med at kunne reducere tumorcelleoverlevelsen yderligere.

Undersøgelsen er et samarbejde med forskere ved Karolinska Institutet, Helsinki Universitet og Icahn School of Medicine, New York.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift