Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kyprolis forbedrer overlevelsen for myelomatosepatienter

Myelomatosepatienter, der behandles med protesomhæmmeren Kyprolis (carfilzomib) overlever gennemsnitligt 7,6 måneder længere end dem, der får standardbehandling med den ældre proteasomhæmmer Velcade (bortezomib).

Det viser en analyse af samlet overlevelse fra fase III-undersøgelsen ENDEAVOR, der er offentliggjort i The Lancet Oncology.

I ENDEAVOUR er Kyprolis i kombination med dexamethason blevet sammenlignet med Velcade plus dexamethason. Resultaterne viser, at de patienter, der fik den Kyprolis-baserede behandling, havde en reduceret risiko for dødsfald på 21 procent sammenlignet med gruppen, der fik den Velcade-baserede behandling. Den samlede gennemsnitlige overlevelse var 47,6 måneder for Kyprolis-gruppen sammenlignet med 40,0 måneder for Velcade-gruppen.

Proetasomhæmmere virker ved at blokere aktiviteten af ​​et enzymkompleks, der blandt sine funktioner har at nedbryde proteiner, der er beskadiget eller ikke længere er nødvendige. Behandling med proteasomhæmmere forstyrrer denne regulering med det resultat, at affaldsproteiner i myelomatoseceller ikke destrueres. Dette resulterer i, at cellerne ophører med at dele sig og gennemgår programmeret celledød, kaldet apoptose.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift