Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Yngre myelomatosepatienter har gavn af efterbehanding med RVD

Konsolidering efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling af yngre myleomatosepatienter har en positiv effekt sammenlignet med alene at give vedligeholdelsesbeholdning.

Det viser resultater præsenteret lørdag eftermiddag på ASH 2016  i San Diego (abstract 219).

Allerede tidligere i år blev en del af studiet præsenteret på ASCO 2016, hvor det blev konstateret, at  konsoliderende behandling med bortezomib-melphalan-prednison (VMP) efter indledende CVD behandling ikke giver så god sygdomsfri overlevelse som højdosis melphalan (HDM) med stamcellestøtte for yngre nydiagnosticerede myelomatosepatienter.

Det er det vigtigste i resuktat  det europæiske fase 3-multicenterstudie, hvor også danske afdelinger har deltaget.

Derudover blev det i studiet undersøgt, om efterbehandling med to serier Revlimid-Botezomib-Dexamethason (RVD)  kan forbedre den sygdomsfri overlevelse.  

Og her er forskernes konklusio,n at konsoliderende behandling med VRD efterfulgt af Lenalidomid vedligeholdelse indtil progression eller toksicitet viser lovende resultater i forhold til vedligeholdelse alene for yngre NDMM pts, men der er behov for yderligere undersøgelse opfølgning.

Studiet bekræfter, at den nuværende strategi er den rette, mener professor i hæmatologi Niels Abildgaard fra Odense Universitetshospital.

”Data viser, at selvom der er kommet nye lægemidler i form af både proteasomhæmmere og IMiDs (immunregulerende stoffer, red.), så er højdosis kemoterapi til de yngre patienter stadig en behandling, der forbedrer deres sygdomsfri overlevelse. Den står stadig fast som en rygrad i behandlingen af de yngre patienter. Til gengæld viser studiet, at der er gevinst ved at give efterbehandling med RVD ,” siger Niels Abildgaard, der deltager på ASH 2016 i San Diego.

I hovedstudiet blev 1.211 patienter randomiseret til enten at få VMP (505 patienter) eller HDM (706 patienter). Derefter blev 903 egnede patienter randomiseret til enten konsolidering med RVD (459 patienter) eller ingen konsolidering (444 patienter). Den gennemsnitlige opfølgning var 25 måneder.

Efter tre år var den samlede overlevelse for hhv. VMP-gruppen og HDM-gruppen 86 procent og 87 procent. Den progressionsfrie overlevelse var 60 procent hos patienter uden konsolidering og 65 procent hos patienter med konsolidering.

”Studiet viser, at det er en fordel at give en efterbehandling efter højdosisbehandlingen. Det har vi ikke gjort som standard hidtil, men med de nye data bliver det nu aktuelt at overveje at give efterbehandling efter HDM,” siger Niels Abildgaard.

Det betyder, at patienterne kommer til at få et lidt længere behandlingsforløb, fordi de skal have et ambulant efterbehandlingsforløb, der strækker sig over to-fire måneder. Til gengæld får de cirka et halvt års ekstra sygdomsfri overlevelse, påpeger Niels Abildgaard.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift