Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

CAR-T har markant effekt ved NDMM med suboptimal respons på ASCT

EHA: Patienter med nydiagnosticeret myelomatose (NDMM), som ikke opnår komplet respons (CR) efter autolog stamcelletransplantation (ASCT), har god og vedvarende effekt af CAR-T-celleterapien Carvykti (ciltacabtagene autoleucel, cilta-cel) ± vedligeholdelse med lenalidomid.

Det viser data fra CARTITUDE-2-studiets kohorte D, der blev præsenteret ved det europæiske hæmatologiske selskab EHA’s årsmøde i midten af juni (abstract #S205).   

Efter en median opfølgningsperiode på 22 måneder (5-39) havde 12 ud af de i alt 15 patienter, der var MRD-evaluerbare, opnået MRD-negativitet på 10-5. Mediantiden til MRD-negativitet var én måned (1-6). Den samlede responsrate (ORR) var 94 procent. Medianvarigheden af respons var ikke nået ved data-cutoff, og mediantiden til første respons var én måned. Den progressionsfri- og den samlede overlevelsesrate ved 18 måneder var 94 procent (investigator-evalueret).

CAR+ T-cellerne peakede efter mediant 12 dage post-infusion, og de kunne fortsat påvises i blodet 43 dage efter infusion med CAR-T-produktet. 

Samtlige patienter i studiet fik grad 3 eller 4 behandlingsrelaterede bivirkninger (TEAEs). De var konsistente med den kendte cilta-cel-sikkerhedsprofil. Hæmatologiske TEAEs inkluderede neutropeni (94 procent), lymfopeni (65 procent), trombocytopeni (47 procent) samt leukopeni (41 procent). 71 procent af patienterne fik infektioner (grad 3/4, 29 procent). CRS forekom hos 82 procent af patienterne, og alle tilfælde var af grad 1 eller 2. ICANS sås hos én patient (grad 1), mens andre former neurologisk toksicitet forekom hos seks patienter. Der blev ikke observeret tilfælde af bevægelses- eller neuro-kognitive TEAEs.

Data får forfatterne til at konkluderer, at cilta-cel ± vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid demonstrer lovende effekt og sikkerhed hos patienter med NDMM, som ikke har opnået CR efter ASCT i første linje.

CARTITUDE-2 er et fase II, multikohorte-studie, som har set på effekt og sikkerhed ved cilta-cel i forskellige kliniske settings. Studiets D-kohorte har undersøgt cilta-cel ± vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid i 17 patienter med NDMM (plus lenalidomid, n=12; minus lenalidomid, n=5), der ikke har fået CR efter højdosis kemoterapi og ASCT i første linje, og som ikke tidligere har været eksponeret for hverken CAR-T-celleterapi eller anti-BCMA-behandling. Patienterne modtog én infusion med cilta-cel (måldosis, 0,75x106 CAR+ T-celler per kg) fem til syv dage efter opstart af lymfodepletion (cyklofosfamid 300 mg/m2 plus fludarabin 30 mg/m2 i tre dage).

Sikkerheden ved CAR-T-behandlingen blev vurderet blandt de første fem patienter, som alene modtog cilta-cel. Efterfølgende initieredes lenalidomid-vedligeholdelsesbehandling ≥21 dage efter cilta-cel i op til to år.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether