Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Svær overvægt er forbundet med påvisning af forstadier til myelomatose

Et nyt studie viser, at personer med svær overvægt har større risiko for at have monoklonal gammopati (MGUS), som er et forstadie til myelomatose. Rygning og få timers søvn er ligeledes livsstilsfaktorer, der lader til at øge risikoen MGUS.

Studiet inkluderede 2.628 amerikanere i perioden fra februar 2019 til marts 2022. De inkluderede personer havde øget risiko for at udvikle myelomatose grundet etnisk ophav og en familiehistorik med hæmatologiske maligniteter. Studiepopulationen blev screenet for MGUS (tilstedeværelsen af monoklonale proteiner ved serumkoncentrationer på 0,2 g/L eller mere) ved brug af massespektrometri.

Efter at have justeret resultaterne for alder, køn, etnicitet, uddannelse og indkomst viser data, at personer med svær overvægt havde 73 procent højere odds for at have MGUS sammenlignet med personer med et BMI inden for normalspektret. Sammenhængen var fortsat til stede, når der blev justeret for fysisk aktivitet. Dog var den mindre udtalt hos personer, som var meget fysisk aktive. Data viser videre, at også rygning og få timers søvn var parametre, der øgede sandsynligheden for at have MGUS.

I en nyhedsartikel på det amerikanske hæmatologiske selskabs hjemmeside oplyser forskerne bag studiet, at de planlægger at forsøge at validere resultaterne i andre studiekohorter. De ønsker blandt andet at foretage longitudinelle studier med det formål at udforske de mekanismer, der bidrager til at svær overvægt og andre modificerbare risikofaktorer kan påvirke udviklingen og progressionen af MGUS.

Vigtigt skridt til forebyggelse

”Selvom der er sket betydelige fremskridt indenfor behandling af myelomatose, er det fortsat en sygdom, der ikke kan helbredes, og som ofte først bliver diagnosticeret efter, at patienter allerede har fået skader på vitale organer. Skaderne opstår som følge af præmaligne tilstande, herunder MGUS. Vores forskningsgruppe har fokus på at studere risikofaktorer og ætiologi af MGUS for bedre at forstå, hvilke personer der er i øget risiko for at få MGUS og efterfølgende progrediere til myelomatose,” udtaler studiets førsteforfatter David Lee fra Massachusetts General Hospital i artiklen.

David Lee udtaler videre, at mere viden om sammenhængen mellem MGUS og modificerbare risikofaktorer såsom fedme er et vigtigt skridt i retning af udvikle effektive forebyggende sundhedsstrategier med henblik på at reducere risikoen for alvorlige kræftsygdomme som for eksempel myelomatose.

Studiet har den begrænsning, at det er et tværsnitsstudie, som således alene bidrager med et øjebliksbillede af, hvordan udvalgte variable eller karakteristika forholder sig til hinanden på det givne tidspunkt. Så selvom forskerne kunne dokumentere en signifikant sammenhæng mellem MGUS, fedme og andre livsstilsfaktorer, har de endnu ikke tilstrækkelig evidens til at antage en årsagssammenhæng.

Studiet er publiceret i Blood Advances.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether