Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Tidlige effektdata for teclistamab mod RRMM i real-world setting er lovende

ASH: Tecvayli (teclistamab) er veltolereret uden større sikkerhedsudfordringer, når antistoffet anvendes til behandling af tungt forbehandlede patienter med relaps-refraktær myelomatose (RRMM) i real world settings. Det til trods for, at patienterne i klinikken har dårligere performancestatus og værre cytopeni end patientpopulationen i godkendelsesstudiet.

Det viser data fra det største studie til dato, som har undersøgt effekt og sikkerhed ved teclistamab til behandling af RRMM i en real world setting. Resultaterne fra studiet blev præsenteret ved det amerikanske hæmatologiske selskabs årskongres ASH 2023 (abstract #91).

Teclistamab blev sidste år godkendt til markedsføring i både USA og EU som behandling til patienter med RRMM, der har fået ≥4 tidligere behandlingslinjer. Behandlingen blev markedsført på baggrund af fra fase II-studiet MajesTEC-1. Teclistamab afventer aktuelt en vurdering i Medicinrådet. Datoen for rådets afgørelse er endnu ikke fastsat.

Det nye retrospektive real world-studie har inkluderet 102 RRMM-patienter, som har modtaget teclistamab frem til juli 2023. Data er indhentet fra fem amerikanske centre, som alle er en del af US Myeloma Innovations Research Collaborative (USMIRC). 44 procent af studiepatienterne havde ekstramedullær sygdom (EMD), og de havde mediant modtaget seks tidligere behandlingslinjer før inklusion (4-17). Over 80 procent af patienterne opfyldte ikke inklusionskravene i MajesTEC-1 i og med, at de enten tidligere havde fået BCMA-rettet terapi (BDT), havde ECOG performancescore på ≥2 eller havde cytopeni ved baseline. Alle patienter i studiet var triple-eksponeret og 92 procent var triple-refraktære, mens 78 procent var penta-eksponeret og 67 procent var penta-refraktære. Mere end halvdelen af patienterne (55 procent) var refraktære over for tidligere BDT.   

Forskere: Tegner lovende

Patienterne fik administreret teclistamab efter forskriften, og samtlige patienter i studiet havde fået minimum to step-up-doser samt den første fulde teclistamab-dosis.

CRS blev observeret hos 65 procent af patienter. Bortset fra ét var alle CRS-tilfælde af grad 1 eller 2. ICANS blev observeret hos 15 procent af patienter, og her var tre tilfælde af grad 3 eller 4. Den hyppigst forekommende grad 3-4 hæmatologiske toxicitet var neutropeni (23 procent), leukopeni (18 procent), trombocytopeni (17 procent) og anæmi (17 procent). 28 procent af patienterne fik infektioner, heraf blev halvdelen karakteriseret som alvorlige. Langt størstedelen af infektionerne involverede luftvejene, og 7 procent af patienterne afbrød permanent behandling med teclistamab grundet tilbagevendende eller alvorlige infektioner. Der blev ikke observeret behandlingsrelateret mortalitet.

Efter en median opfølgningsperiode på 3,2 måneder var den samlede objektive responsrate (ORR) 64 procent i den samlede kohorte, mens ORR var 57 procent, 66 procent og 45 procent for patienter, der var henholdsvis BDT-refraktære, penta-refraktære eller havde EMD. Blandt de patienter, der fik respons på teclistamab, fik 72 procent meget god partiel respons (VGPR) og 45 procent opnåede ≥ komplet respons. Patienter, som ikke opfyldte inklusionskravene i MajesTEC-1, havde en ORR på 59 procent.  

Den estimerede seks-måneders progressionsfri overlevelse (PFS), varigheden af respons (DoR) og den samlede responsrate (OS) for hele kohorten var henholdsvis 38 procent (95% CI 26-56), 54 procent (95% CI 34-85) og 68 procent (95% CI 58-80).  

 

I abstraktet konkluderer forskerne, at disse tidlige effekter og sikkerhedsdata for teclistamab i en real world-setting tegner lovende.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether