Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Nyt bispecifikt antistof mod myelomatose viser lovende effekt i fase I

Det bispecifikke antistof elranatamab giver varige kliniske og molekylære responser hos patienter med recidiverende eller refraktær (r/r) myelomatose. Det viser resultaterne af fase I-studiet MagnetisMM, der blev præsenteret på decembers ASH-kongres.

Det igangværende fase I-forsøg undersøger sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og effektivitet af elranatamab i en population på 55 personer med r/r myelomatose. I studiet modtog patienterne subkutane doser af elranatamab, der varierede fra 80 til 1.000 µg/kg, ugentligt eller hver anden uge. På tidspunktet for data cutoff i september 2022 havde alle patienterne modtaget en subkutan dosis elranatamab på mindst 215 μg/kg.

Medianalderen for kohorten var 64 år, og mere end en fjerdedel af patienterne (27 procent) var sorte/afrikanske-amerikanske eller asiatiske. Patienterne havde gennemsnitligt modtaget fem tidligere behandlingsregimer. De fleste patienter var triple-class refraktære (91 procent) og havde tidligere modtaget hæmatopoietisk celletransplantation (69 procent). Næsten en tredjedel (29 procent) havde høj cytogenetisk risiko, og cirka 24 procent havde tidligere modtaget BCMA-målrettet behandling.

Anæmi, cytokinreleasesyndrom (CRS), reaktion på injektionsstedet, lymfopeni og neutropeni var de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger. Incidensen af CRS var 67 procent ved den anbefalede elranatamab-dosis på 1.000 µg/kg eller 76 mg, men disse hændelser var begrænset til grad 1 (33 procent) eller grad 2 (33 procent). Der blev ikke set nogen grad 3 eller højere CRS-hændelser. Antistofbehandling var forbundet med øget proliferation af perifere T-celler. Cytokiner steg med den indledende dosis af undersøgelsesterapien, men blev reduceret ved præmedicinering. Derudover faldt opløseligt BCMA med sygdomsrespons.

Mediantiden til respons var 36 dage. Over en median opfølgning på 12 måneder var den observerede samlede responsrate i kun IMWG-bekræftede responser 64 procent, hvilket inkluderede 56 procent af patienterne, som opnåede meget god partiel respons (VGPR) eller bedre, og 38 procent af patienterne, der opnåede fuldstændigt respons (CR) eller bedre.

Alle evaluerbare patienter, som havde CR eller bedre, opnåede MRD-negativitet (sensitivitet på 1×10-5), inklusive to patienter, som havde MRD-negativitet og fortsatte stringent CR ud over en toårig periode. Mere end halvdelen af patienterne (54 procent), som tidligere havde modtaget BCMA-styret behandling, opnåede respons, herunder 46 procent af patienterne med en VGPR eller bedre.

Sandsynligheden for at være eventfri efter 12 måneder blandt respondenter var 59 procent. Den estimerede mediane varighed af respons i den stærkt forbehandlede patientpopulation var 17,1 måneder.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether