Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Nyt BCMAxCD3-bispecifikt antistof er effektivt mod stærkt forbehandlet RRMM

ASH: Det nye BCMAxCD3-bispecifikke antistof elranatamab giver tidlige og høje responsrater og har samtidig en tolerabel sikkerhedsprofil hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose (RRMM), der er stærkt forbehandlet.

Det viser analyser af opfølgningsdata fra den første kohorte fra fase II-studiet MagnetisMM-3, der blev præsenteret ved en oral session lørdag d. 10. december på den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022 (abstract #159).

Ved en medianopfølgning på 10,4 måneder var den objektive responsrate 61 procent for de patienter i studiet, der var BCMA-behandlingsnaive. Data viser ydermere, at patienterne havde en 84 procents sandsynlighed for at opretholde responset efter ni måneders behandling med subkutan elranatamab. Sandsynligheden for progressionsfri overlevelse (PFS) var 63 procent, og for samlet overlevelse (OS) var andelen 70 procent efter ni måneder.

Behandlingen, der bestod af subkutan elranatamab 76 mg om ugen i en 28-dages cyklus, blev administreret som en to-trins dosis (12/32 mg), hvilket reducerede alvorsgraden af cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) og immuneffektorcelle-associeret neurotoksicitetssyndrom. De mest almindelige hæmatologiske behandlingskrævende bivirkninger af enhver grad var anæmi (48 procent), neutropeni (48 procent), trombocytopeni (30 procent) og lymfopeni (26 procent).

Et i rækken af flere studier

Elranatamab (PF-06863135) er et humaniseret bispecifikt antistof rettet mod B-cellemodningsantigen (BCMA)-udtrykkende myelomatoseceller og CD3-udtrykkende T-celler. Den dobbelte binding betyder, at antistoffet bringer T-cellerne i direkte kontakt med myelomcellerne.

Fase II-studiet inkluderede 123 patienter, der var refraktære over for tre tidligere behandlinger herunder mindst én proteasom-hæmmer, et immunmodulerende lægemiddel og et anti-CD38-monoklonalt antistof.

MagnetisMM-3-studiet indgår i en længere række af studier (MagnetisMM 1-4), der undersøger effekten af elranatamab som monoterapi eller i kombination med daratumumab til behandling af myelomatose. På ASH rapporterede flere af studierne data, heriblandt MagnetisMM-5 (abstract #1921) og MagnetisMM-1 (abstract #158).

 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether