Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Nyt BCMAxCD3-bispecifikt antistof er effektivt mod stærkt forbehandlet RRMM

ASH: Det nye BCMAxCD3-bispecifikke antistof elranatamab giver tidlige og høje responsrater og har samtidig en tolerabel sikkerhedsprofil hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose (RRMM), der er stærkt forbehandlet.

Det viser analyser af opfølgningsdata fra den første kohorte fra fase II-studiet MagnetisMM-3, der blev præsenteret ved en oral session lørdag d. 10. december på den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022 (abstract #159).

Ved en medianopfølgning på 10,4 måneder var den objektive responsrate 61 procent for de patienter i studiet, der var BCMA-behandlingsnaive. Data viser ydermere, at patienterne havde en 84 procents sandsynlighed for at opretholde responset efter ni måneders behandling med subkutan elranatamab. Sandsynligheden for progressionsfri overlevelse (PFS) var 63 procent, og for samlet overlevelse (OS) var andelen 70 procent efter ni måneder.

Behandlingen, der bestod af subkutan elranatamab 76 mg om ugen i en 28-dages cyklus, blev administreret som en to-trins dosis (12/32 mg), hvilket reducerede alvorsgraden af cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) og immuneffektorcelle-associeret neurotoksicitetssyndrom. De mest almindelige hæmatologiske behandlingskrævende bivirkninger af enhver grad var anæmi (48 procent), neutropeni (48 procent), trombocytopeni (30 procent) og lymfopeni (26 procent).

Et i rækken af flere studier

Elranatamab (PF-06863135) er et humaniseret bispecifikt antistof rettet mod B-cellemodningsantigen (BCMA)-udtrykkende myelomatoseceller og CD3-udtrykkende T-celler. Den dobbelte binding betyder, at antistoffet bringer T-cellerne i direkte kontakt med myelomcellerne.

Fase II-studiet inkluderede 123 patienter, der var refraktære over for tre tidligere behandlinger herunder mindst én proteasom-hæmmer, et immunmodulerende lægemiddel og et anti-CD38-monoklonalt antistof.

MagnetisMM-3-studiet indgår i en længere række af studier (MagnetisMM 1-4), der undersøger effekten af elranatamab som monoterapi eller i kombination med daratumumab til behandling af myelomatose. På ASH rapporterede flere af studierne data, heriblandt MagnetisMM-5 (abstract #1921) og MagnetisMM-1 (abstract #158).

 

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether