Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Talquetamab viser lovende takter mod stærkt forbehandlet myelomatose

ASH: Det T-celle-omdirigerende bispecifikke antistof talquetamab har en robust effekt og håndterbar sikkerhed hos patienter med stærkt forbehandlet relaps/refraktær (r/r) myelomatose (RRMM). Det viser nye data fra fase I/II-studiet MonumentTAL-1.

Data blev præsenteret på en oral session søndag d. 11. december på den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022 (abstract #157). Fase I-delen af MonumentTAL-1 inkluderede myelomatosepatienter, som var progredieret på eller var intolerante over for standardbehandlinger. Patienterne i fase II-delen havde modtaget mindst tre tidligere behandlingslinjer, inklusive mindst én proteasomhæmmer, mindst et immunmodulerende lægemiddel og mindst et CD38- antistof. Det primære endepunkt for studiets fase II-del var samlet responsrate (ORR), mens sekundære endepunkter inkluderede varighed af respons (DOR), rate af meget god delvis respons eller bedre (≥VGPR), rate af komplet respons eller bedre (≥CR), tid til respons, progressionsfri overlevelse (PFS) samt forekomst af bivirkninger.

Per 16. maj 2022 havde 288 patienter uden tidligere eksponering for T-celle-omdirigerende terapier modtaget talquetamab, enten i studiets fase I- eller fase II-del. Hos 143 patienter behandlet med 0,4 mg/kg ugentligt var den gennemsnitlige tid siden patienternes diagnose 6,7 år, deres gennemsnitsalder var 67 år, og de havde gennemsnitligt modtaget fem tidligere behandlingslinjer. 31,1 procent havde højrisiko cytogenetik, 23 procent havde ekstramedullær sygdom, og 19,6 procent havde ISS stadium 3 sygdom. Den gennemsnitlige opfølgning var 11 måneder. Baseline karakteristika var de samme blandt 145 patienter, som modtog 0,8 mg/kg hver anden uge (gennemsnitlig opfølgning 5,1 måneder).

Hos de 143 patienter, som blev behandlet med 0,4 mg/kg talquetamab ugentligt var ORR 73 procent (≥VGPR: 58 procent; ≥CR: 29 procent). Responserne var holdbare og blev dybere over tid. Gennemsnitlig tid til respons var 1,2 måneder (interval 0,2-5,0), mens gennemsnitstid til CR var 2,1 måneder (interval 1,1-12,4). Median DOR var 9,3 måneder (95 procent CI, 6,6-20,2; interval 1-23+), mens median PFS var 7,5 måneder (95 procent CI, 5,7-9,2 [38 procent censureret]). ORR'er hos patienter, som var triple-class refraktære (72 procent) og penta-lægemiddel refraktære (71procent), var sammenlignelige med den  samlede population.

Svære bivirkninger ses primært i starten

De mest almindelige bivirkninger ved henholdsvis 0,4 mg/kg om ugen og 0,8 mg/kg hver anden uge var cytokin-release-syndrom (CRS) (79 procent/72 procent, grad 3: to procent/en procent; grad 4: 0 procent /0 procent), dysgeusi (48 procent/46 procent; grad 3/4: ikke relevant [NA]) og anæmi (45 procent/39 procent; grad 3: 31 procent/25 procent; grad 4: nul procent/nul procent]). Hudrelaterede bivirkninger forekom hos henholdsvis 56 procent og 68 procent af patienterne (grad 3: nul procent/en procent; grad 4: NA) og neglelidelser hos henholdsvis 52 procent og 43 procent (grad 3: nul procent/nul procent; grad 4: NA). Cytopenier, herunder neutropeni forekom hos henholdsvis 34 procent og 28 procent (grad 3: 20 procent/17 procent; grad 4: ti procent/seks procent) og trombocytopeni hos 27 procent i begge grupper (grad 3: ti procent/otte procent; grad 4: ti procent/otte procent), og var generelt begrænset til de første par cyklusser. Infektioner forekom hos henholdsvis 57 procent og 50 procent af patienterne (grad ≥3: 19 procent/13 procent).

I alt seponerede henholdsvis 4,9 procent og 6,2 procent af patienterne behandlingen på grund af bivirkninger, mens henholdsvis 8,4 procent og 13,8 procent havde dosisforsinkelser på grund af bivirkninger og henholdsvis 14,7 procent og 6,2 procent havde dosisreduktioner på grund af bivirkninger. Der var to dødsfald på grund af COVID-19.

Talquetamab er et første generations T-celle-omdirigerende bispecifikt antistof, som er rettet mod både GPRC5D- og CD3-receptorer.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether