Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Første bispecifikke antistof mod myelomatose godkendt i EU

Europa-Kommissionen har givet en betinget markedsføringstilladelse til det bespecifikke antistof Tecvayli (teclistamab) som monoterapi til behandling af voksne patienter med recidiverende og refraktær myelomatose (RRMM).

Tecvayli er dermed det første bispecifikke antistof, som godkendes til behandling af patienter med RRMM, der har modtaget mindst tre tidligere behandlinger og har vist sygdomsprogression ved den sidste behandling.

Det markerer begyndelsen på en ny bølge af behandlinger til myelomatose ifølge Henrik Gregersen, der overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, som har deltaget i studiet af teclistamab. 

Henrik Gregersen

“Det er et helt nyt princip at behandle myelomatose på, da antistoffet virker dobbelt ved både at booste immunforsvaret og sætte angreb ind på kræftcellerne. Det er begyndelsen på en ny, stor behandlingsbølge, som kan revolutionere behandlingen af myelomatose,” siger han.

Den betingede godkendelse af Tecvayli (teclistamab) sker på baggrund af resultater fra fase I/II-studiet MajesTEC-1 (NCT03145181 og NCT04557098), som i juni blev præsenteret på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) og offentliggjort i ‘The New England Journal of Medicine’. 

Her blev sikkerheden og effekten af Tecvayli evalueret hos 165 voksne med RRMM, der modtog en ugentlig subkutan injektion af Tecyvali i en dosis på 1,5 mg/kg efter at have modtaget step-up doser på 0,06 mg/kg og 0,3 mg/kg.

Revolutionerende behandling

Bispecifikke antistoffer adskiller sig fra andre antistoffer ved at have to-tre variable regioner, der ved Tecvayli (teclistamab) binder sig dels til B-celle modningsantigen på myelomatose-cellerne og dels til T-cellerne. 

Antistoffet får på den måde aktiveret cytotoksiske immunceller og bragt disse i berøring med kræftcellerne, som de så kan slå ihjel. På lymfom-området har bispecifikke antistoffer vist imponerende responsrater og revolutioneret behandlingen, og det kan meget vel blive tilfældet for myelomatose også, lyder det fra Henrik Gregersen.

“Jeg tror, at vi kommer til at se samme tendens inden for myelomatose på linje med lymfom-området. De kemoterapi-frie regimer er på fremmarch og vinder plads i behandlingslinjerne på baggrund af studier, der påvist flotte resultater, og behandlingen lader til at have et stort potentiale,” siger han.

Henrik Gregersen, der har beskæftiget sig med myelomatose i lidt over to årtier, glæder sig over, at ny behandlingsbølge er på vej især til patienter, der uden effekt har afprøvet flere forskellige behandlinger.

“Indtil videre har ingen behandlinger kunne helbrede myelomatose-patienter, og det tror jeg heller ikke er tilfældet her. I stedet handler det om at få vores patienter til at leve med myelomatose som en kronisk tilstand,” siger han.

Siden 2017 har bispecifikke antistoffer været ’talk of the town’ inden for maligne hæmatologiske sygdomme, da det nye behandlingsprincip har vist imponerende responsrater, og især for patienter med relapseret/refraktær lymfekræft har antistofferne vist et enormt potentiale. 

Der er en hage

I MajesTEC-1-studiet opnåede 104 ud af 165 patienter en samlet responsrate (ORR) på 63 procent efter gennemsnitligt fem tidligere behandlingslinjer. 58,8 procent af patienterne, der fik Tecyvali, opnåede et meget godt partielt respons (VGPR) eller bedre, og 39,4 procent opnåede et komplet respons (CR) eller bedre. 

“Det er meget overbevisende resultater, særligt når man tager i betragtning af, at det er en patientgruppe, hvor man tidligere har afprøvet en række andre behandlinger, som ikke har vist sig effektive,” siger Henrik Gregersen. 

Der er dog en hage, understreger han. Der er endnu ingen langtidsstudier af effekten, og det er derfor ikke til at sige, om effekten er holdbar på den lange bane eller om effekten aftager over tid. Det er op til fremtidige langtidsstudier at undersøge.

Mediantiden til det første bekræftede respons var 1,2 måneder, og medianvarigheden af ​​responset var 18,4 måneder. Medianvarigheden af ​​progressionsfri overlevelse (PFS) var 11,3 måneder, mens medianvarigheden af ​​samlet overlevelse (OS) var 18,3 måneder.

Bivirkninger kræver ny tilgang

Som ved stort set al anden behandling, er der også en række bivirkninger ved Tecvayli (teclistamab) heriblandt cytokinfrigivelsessyndrom, som 72 procent i MajesTEC-1-studiet oplevede. Det kræver, at hæmatologiske afdelinger og behandlere tænker anderledes, lyder det fra Henrik Gregersen. 

“Det er et stof, vi først skal lære at blive fortrolige med, og det kræver et holdningsskifte til vores sædvanlige tilgange til bivirkninger. Det gælder eksempelvis, når en patient kommer ind og har feber. Der skal vi blive skarpe på, om det er en infektion eller en behandlingsbivirkning,” siger han.

Før Tecvayli (teclistamab) kan tages i brug på de hæmatologiske afdelinger, kræver det, at Medicinrådet herhjemme godkender behandlingen, og det kan blive en udfordring, vurderer Henrik Gregersen.

Han peger på, at MajesTEC-1-studiet er et fase I/II-studie, som kun har undersøgt behandlingen i en arm. Derfor kan det være svært at bevise, at behandlingen er mere effektiv for patientgruppen end andre behandlinger, forklarer Henrik Gregersen.

Såfremt behandlingen bliver godkendt er indikationen behandling til voksne patienter med recidiverende og refraktær myelomatose (RRMM) i fjerde linje. Behandlingen har dog potentiale til at rykke længere op i behandlingslinjerne på sigt ifølge Henrik Gregersen, der understreger, at det afhænger af resultater fra de fase III-studier, der undersøger Tecvayli (teclistamab) i anden linje.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether