Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Human BCMA-rettet CAR T er effektiv og sikker mod myelomatose

Human BCMA-rettet CAR T-celleterapi er effektiv og sikker ved recidiverende/refraktær myelomatose. Det viser opdaterede resultater fra fase I/II-studiet FUMANBA-1.

I studiet, som blev præsenteret (abstrakt #S187) på European Hematology Association (EHA) 2022 Congress, deltog 79 patienter med r/r myelomatose, som tidligere havde modtaget tre eller flere linjers behandling og var refraktære over for deres sidste behandlingslinje. Patienterne modtog det humane BCMA-rettede CAR T-præparat CT103A (1,0×106 CAR+ T-celler/kg) og fik derudover lymfodepletion med cyclophosphamid og fludarabin i tre på hinanden følgende dage.

Ud over at evaluere sikkerheden og effektiviteten af ​​CT103A undersøgte forskerne CT103A’s farmakokinetik, farmakodynamik og immunogenicitet. Målbar restsygdom (MRD) i knoglemarv samt bivirkninger blev også undersøgt.

Den mediane opfølgningsperiode for patienterne var 9,6 måneder. Mere end en tredjedel af patienterne (35,4 procent) havde en højrisiko cytogenetisk abnormitet, såsom del(17p), t(4;14) eller t(14;16). Omkring 14 procent af patienterne havde ekstramedullære plasmacytomer. Patienterne havde gennemsnitligt modtaget fem tidligere behandlingslinjer, og 13 patienter (16,5 procent) havde tidligere fået en ikke-human BCMA-målrettet CAR T-cellebehandling.

Høj responsrate og sikkerhed

Den samlede responsrate (ORR) var 94,9 procent, og cirka 70 procent af patienterne opnåede fuldstændig respons (CR) eller stringent CR (sCR), mens 89,9 procent opnåede et meget godt delvist respons eller bedre. Mediantiden til respons var 16 dage, mens mediantiden til CR/sCR var 95 dage.

Hos en undergruppe af patienter, som tidligere havde modtaget CAR T-cellebehandling (13 patienter), var ORR 98,5 procent, inklusive 46,2 procent af patienterne, der opnåede CR/sCR. ORR hos patienter med ekstramedullær sygdom ved forsøgets start (11 patienter) var 100 procent, inklusive 81,8 procent af patienterne, der opnåede CR/sCR. Hele kohorten af ​​patienter med CR/sCR opnåede MRD-negativitet, og medianvarigheden af ​​denne negativitet blev ikke nået. MRD-negativitetssandsynligheden efter 12 måneder var 88,7 procent.

Næsten alle patienter (94,9 procent) oplevede cytokinfrigivelsessyndrom (CRS). Medianperioden fra behandlingsstart til CRS-debut var seks dage, mens medianvarigheden af ​​CRS var fem dage. Kun 2,5 procent af patienterne oplevede immuneffektorcelle-associeret neurotoksicitetssyndrom. Alle tilfælde af CRS forsvandt ved brug af enten tocilizumab (25,3 procent) eller steroider (62,7 procent). Almindelige grad 3 eller højere behandlingsrelaterede bivirkninger inkluderede hæmatologisk toksicitet: neutropeni (78,5 procent), leukopeni (74,7 procent), lymfopeni (55,7 procent), trombocytopeni (54,4 procent) og anæmi (46,8 procent). Niveauer af CT103A toppede ved en median på 12 dage efter infusion og kunne påvises hos 65,6 procent af de evaluerbare patienter ved måned seks samt 61,9 procent af de evaluerbare patienter ved måned 12.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether