Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Opmuntrende langtidsdata for BCMA- og CD19-CAR T mod myelomatose

Kombinationen af ​​anti-BCMA CAR T-cellebehandling og anti-CD19 CAR T-cellebehandling giver varigt respons hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose.

Det viser langtidsdata fra et fase II-studie, hvor CAR T-kombinationen demonstrerer en gennemsnitlig progressionsfri overlevelse på 18,3 måneder og en håndterbar langsigtet sikkerhedsprofil.

I studiet, hvis resultater er publiceret i Journal of Clinical Oncology, modtog 62 patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose en kombination af anti-BCMA CAR T-celler og anti-CD19 CAR T-celler i en dosis på 1 × 106 celler/kg efter at have modtaget konditionerende kemoterapi (cyclophosphamid og fludarabin). Herefter blev samlet respons, langsigtede resultater og sikkerhed vurderet, og der blev foretaget en analyse af sammenhænge mellem kliniske karakteristika og sygdomskarakteristika. Den gennemsnitlige opfølgning var 21,3 måneder.

Sjældne sene bivirkninger

Resultaterne viser, at den samlede responsrate ved behandling med anti-BCMA CAR T-celler og anti-CD19 CAR T-celler var 92 procent (57 ud af 62 patienter). Komplet respons eller bedre blev observeret hos 37 patienter (60 procent). Minimal restsygdom (MRD)-negativitet blev bekræftet hos 77 procent af patienterne med tilgængelig MRD-detektion (43 ud af 56). Den estimerede mediane varighed af respons var 20,3 måneder.

Den mediane progressionsfri overlevelse var 18,3 måneder, mens den gennemsnitlige samlede overlevelse ikke blev nået. Patienter med ekstramedullær sygdom havde signifikant ringere overlevelse.

Størstedelen af patienterne (95 procent) havde cytokinfrigivelsessyndrom, heraf var 10 procent grad 3 eller højere. Neurotoksiske bivirkninger forekom hos syv patienter (11 procent), inklusive tre procent grad 3 eller højere. Sene bivirkninger var sjældne, bortset fra B-celleaplasi, hypogammaglobulinæmi og infektioner.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether