Opmuntrende langtidsdata for BCMA- og CD19-CAR T mod myelomatose

Kombinationen af ​​anti-BCMA CAR T-cellebehandling og anti-CD19 CAR T-cellebehandling giver varigt respons hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose.

Det viser langtidsdata fra et fase II-studie, hvor CAR T-kombinationen demonstrerer en gennemsnitlig progressionsfri overlevelse på 18,3 måneder og en håndterbar langsigtet sikkerhedsprofil.

I studiet, hvis resultater er publiceret i Journal of Clinical Oncology, modtog 62 patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose en kombination af anti-BCMA CAR T-celler og anti-CD19 CAR T-celler i en dosis på 1 × 106 celler/kg efter at have modtaget konditionerende kemoterapi (cyclophosphamid og fludarabin). Herefter blev samlet respons, langsigtede resultater og sikkerhed vurderet, og der blev foretaget en analyse af sammenhænge mellem kliniske karakteristika og sygdomskarakteristika. Den gennemsnitlige opfølgning var 21,3 måneder.

Sjældne sene bivirkninger

Resultaterne viser, at den samlede responsrate ved behandling med anti-BCMA CAR T-celler og anti-CD19 CAR T-celler var 92 procent (57 ud af 62 patienter). Komplet respons eller bedre blev observeret hos 37 patienter (60 procent). Minimal restsygdom (MRD)-negativitet blev bekræftet hos 77 procent af patienterne med tilgængelig MRD-detektion (43 ud af 56). Den estimerede mediane varighed af respons var 20,3 måneder.

Den mediane progressionsfri overlevelse var 18,3 måneder, mens den gennemsnitlige samlede overlevelse ikke blev nået. Patienter med ekstramedullær sygdom havde signifikant ringere overlevelse.

Størstedelen af patienterne (95 procent) havde cytokinfrigivelsessyndrom, heraf var 10 procent grad 3 eller højere. Neurotoksiske bivirkninger forekom hos syv patienter (11 procent), inklusive tre procent grad 3 eller højere. Sene bivirkninger var sjældne, bortset fra B-celleaplasi, hypogammaglobulinæmi og infektioner.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether