Triplebehandling efter stamcelletransplantation mindsker tilbagefald ved myelomatose

ASCO: Når kombinationen carfilzomib, lenalidomid og dexamethason gives efter stamcelletransplantation ved nydiagnosticeret myelomatose, forlænges den progressionsfri overlevelse sammenlignet med lenalidomid alene.

Det viser resultater af fase III-studiet ATLAS, som præsenteres på ASCO 2022 (abstract #8001).

Forsøget inkluderede 180 nydiagnosticerede myelomatosepatienter, som havde fået induktionsterapi efterfulgt af en stamcelletransplantation og haft stabil sygdom i mindst 100 dage efter transplantationen. Patienterne blev derefter randomiseret til vedligeholdelsesbehandling med enten carfilzomib, lenalidomid og dexamethason (KRd) eller lenalidomid (R) alene. Det primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS).

Efter seks behandlingsserier var 47 procent af patienterne i KRd-armen MRD-negative mod 29 procent i R-armen. Ved en opfølgning på 33,8 måneder var 25 procent af patienterne i KRd-armen progredieret mod 44 procent i R-armen. Den estimerede mediane PFS var henholdsvis 59,0 og 41,4 måneder (HR 0,56).

Mulig ny standardbehandling

Bivirkningsprofilerne var sammenlignelige. De mest almindelige grad 3+ bivirkninger var neutropeni (KRd: 47 procent; R: 59 procent), trombocytopeni (KRd: 13 procent, R:  syv procent), infektioner (KRd: 15 procent; R: seks procent), kardivaskulær toksicitet (KRd: fire  procent;  R: fem procent) og sekundære svulster (KRd: to procent; R: to procent).

Forskerne konkluderer på baggrund af resultaterne, at KRd efter stamcelletransplantation kan blive en ny standardbehandling til nydiagnosticerede myelomatose-patienter.

I Danmark har lenalidomid siden 2019 været anbefalet som mulig standardbehandling efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte til patienter med nydiagnosticeret myelomatose. Kombinationen carfilzomib, lenalidomid og dexamethason er godkendt til behandling efter tilbagefald.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether