FDA godkender MabThera plus kemo til børn med lymfekræft

MabThera (rituximab) i kombination med kemoterapi er godkendt i USA af FDA til pædiatriske patienter (≥seks måneder til <18 år) med tidligere ubehandlet, fremskreden CD20-positiv diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), Burkitts lymfom (BL), Burkitts-lignende lymfom (BLL) eller B-celle akut leukæmi (B-AL).

Behandlingens effekt blev evalueret i studiet Inter-B-NHL Ritux 2010, hvor patienter på mindst seks måneder med tidligere ubehandlet, fremskreden CD20-positiv DLBCL/BL /BLL/B-AL blev randomiseret til enten LMB-kemoterapi (kortikosteroider, vincristin, cyclophosphamid, højdosis methotrexat, cytarabin, doxorubicin, etoposid og triple drug [methotrexat/cytarabin/corticosteroid] intrathekal terapi) alene eller i kombination med MabThera. Behandlingen blev givet via seks infusioner af MabThera 375 mg/m2 (to doser under hvert af de to induktionsforløb og en under hvert af de to konsolideringsforløb).

Det primære effektmål var eventfri overlevelse (EFS), defineret som progressiv sygdom, tilbagefald, anden malignitet, død af enhver årsag eller manglende respons som påvist ved påvisning af levedygtige celler i rest efter den anden CYVE (Cytarabin [Aracytin) , Ara-C], Veposide [VP16]), alt efter hvad der indtraf først.

Interim analyse

En forudspecificeret interim effektanalyse blev udført i 328 randomiserede patienter med en gennemsnitlig opfølgning på 3,1 år. Analysen viste, at der var 28 EFS-hændelser i LMB-gruppen og 10 i MabThera-LMB-gruppen (HR: 0,32). På tidspunktet for analysen var der 20 dødsfald i LMB-kemoterapi-armen sammenlignet med otte dødsfald i MabThera plus LMB-kemoterapi-armen, med en estimeret samlet overlevelse (OS) HR på 0,36. Der blev ikke udført nogen formel statistisk test for OS, og OS-resultatet betragtes som beskrivende.

Randomiseringen blev afbrudt efter interimanalysen, og yderligere 122 patienter modtog MabThera plus LMB-kemoterapi og bidrog til sikkerhedsanalysen. Sikkerhedsanalysen viste, at bivirkninger (grad 3 eller højere, >15 procent) hos pædiatriske patienter behandlet med MabThera og kemoterapi bestod af febril neutropeni, stomatitis, enteritis, sepsis, øget alaninaminotransferase og hypokaliæmi. Grad 3 eller højere bivirkninger, der forekom oftere i MabThera plus LMB-kemoterapi-armen sammenlignet med LMB-kemoterapi, omfattede sepsis, stomatitis og enteritis. Fatale bivirkninger forekom hos mindre end to procent af patienterne i både MabThera plus LMB kemoterapi-gruppen og LMB kemoterapi-gruppen.

 

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether