Nyt behandlingstillæg viser store fordele ved ny førstelinjebehandling for lymfom

ASH: For første gang i to årtier viser en ny kombinationsbehandling signifikante forbedringer for patienter med nyligt diagnosticeret diffust storcellet B-celle lymfom. Nye takter, der har været lang tid undervejs, og derfor er en positiv nyhed, lyder det fra overlæge Judit Jørgensen. 

Det er et tillæg bestående af Polivy (polatuzumab vedotin) til standardbehandlingen til patienter med nyligt diagnosticeret diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), der i et nyt studie med navnet POLARIX viser flotte forbedringer.

Det randomiserede, dobbeltblindede placebo-studie blev præsenteret (abstract LBA-1) ved en late breaking-session på årets amerikanske hæmatologiske kongres (ASH). Resultater viste, at en kombinationsbehandling med Pola-R-CHP giver en reduktion i den relative risiko for sygdomsprogression, tilbagefald og død på 27 procent sammenlignet med standardbehandling med R-CHOP til patienter med nyligt diagnosticeret diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL).

Det er en signifikant og vigtig forbedring, selvom den ikke er voldsomt stor, mener Judit Jørgensen, der er overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital og formand for Dansk Lymfomgruppe.

“Det er det første studie de seneste 20 år, der har kunnet påvise en forbedret effekt i forhold til den nuværende standardbehandling. Resultaterne viser en moderat forbedring, der har stor betydning patienterne. Det er vigtigt at helbrede patienter i første linje, da recidiverende patienter er svære at behandle, og under halvdelen bliver i dag raske efter andenlinjebehandling,” siger hun.

Den undersøgte kombinationsbehandling i studiet består af Polivy (polatuzumab vedotin) med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og Prednison (pola-R-CHP) sammenlignet med standardbehandlingen med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og vincristin samt prednison (R-CHOP). Polivy er et CD79b-målrettede og kemoterapi-konjugerede antistof, der er godkendt til recidiverende/refraktær DLBCL i kombination med bendamustin og rituximab af EMA og FDA, men ikke af Medicinrådet.

Ingen forskel i samlet overlevelse

Ved en medianopfølning på 28,2 måneder var den progressionsfrie overlevelse bedre for pola-R-CHP-gruppen sammenlignet med R-CHOP-gruppen, hvor den to-årige progressionsfrie overlevelse var 76,7 procent med pola-R-CHP mod 70,2 procent med R-CHOP. Der var dog ingen forskel i den samlede overlevelse mellem behandlingsgrupperne, og det er interessant, mener Judit Jørgensen.

“Det kan skyldes, at en del af patienterne bliver helbredt eller holdt i live ved anden eller senere linjebehandling som eksempelvis CAR-T-celleterapi eller højdosis kemoterapi. Det kan være svært at gisne om, før de endelige resultater fremlægges, men det ændrer ikke på de positive forbedringer for sygdomsprogression og tilbagefald i patientgruppen,” siger hun.

Den nuværende standardbehandling med R-CHOP har været i behandlingslinjerne i næsten to årtier, hvor ca. 30 procent af patienterne ikke bliver helbredt, hvorfor der i en lang årrække har været flere studier, der har undersøgt potentielle mere effektive behandlinger. De nye resultater fra Polarix-studiet er derfor en nyhed, som kan blive praksisændrende, peger Judit Jørgensen på.

“Der har været adskillige forsøg på at forbedre førstelinjebehandlingen for DLBCL, hvor alle har fejlet og har ikke kunnet vise en forbedret effekt. Derfor vil det være banebrydende, hvis der kom en ny førstelinjebehandling, men det er for usikkert at sige noget endegyldigt endnu, fordi vi ikke har set publikationen med yderligere data, og så skal resultaterne også vurderes af myndighederne som EMA og FDA,” siger hun og tilføjer, at subgruppe-analyserne også vil kunne afklare, hvilke undergrupper, der eventuelt har større effekt af behandling end andre. 

Polarix-studiet inkluderede 879 patienter med tidligere ubehandlet DLBCL med en gennemsnitsalder på 65 år, hvor størstedelen af ​​patienterne havde IPI 3-5 (62 procent). Deltagerne blev randomiseret i to grupper (440 til pola-R-CHP og 439 til R-CHOP) til at modtage seks cyklusser pola-R-CHP (med en vincristin placebo) eller R-CHOP (med en polatuzumab vedotin placebo).

Manglende viden

Om pola-R-CHP-kombinationsbehandlingen er det nye lægemiddel til at vippe førstelinje standardbehandlingen af pinden i Danmark, er dog alt for tidligt at sige. Judit Jørgensen peger på, at en stor del handler om prisen kan stå på mål med effekten ved den dyre behandling. 

Derudover mangler der også viden om, præcis hvilke patientgrupper der har mest gavn af pola-R-CHP-behandlingen, og hvad effekterne er ved mindre doser.

“Det er også interessant at undersøge, hvad effekten af polatuzumab er hos ældre, som ikke kan tåle fuld dosis kemoterapi. Det spørgsmål bliver undersøgt i det nuværende fase-III studie, POLARBEAR, der er initieret af den Nordiske Lymfomguppe, som Danmark også deltager i, og det bliver interessant at se resultaterne af det,” siger hun.

I POLARBEAR-studiet inkluderes patienter over 80 år, som ikke kan tåle CHOP i fuld dosering, hvor der er randomisering mellem R-mini-CHOP, som er dosisreduceret CHOP og Pola-R-mini-CHP.

Polivy (polatuzumab vedotin) har tidligere vist lovende effekter som førstelinjebehandling i kombination med pola- R-CHP i et fase Ib/II-studie. 

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)