Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Studie viser lovende effekt af mTOR-hæmmer mod DLBCL

Det er sikkert at tilføje mTOR-hæmmeren temsirolimus (Torisel) til behandling med MabThera (rituximab) og kemoterapi, og kombinationen viser lovende aktivitet ved refraktær/relaps diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Sådan lyder konklusionen i det prosepektive fase II-studie STORM.

I STORM-studiet har forskere undersøgt temsirolimus kombineret med MabThera og DHAP (dexamethason, cisplatin og cytarabin) som vedligeholdelsesbehandling ved DLBCL. Behandlingen bestod af MabThera 375 mg/m2 (dag to) og DHAP (dexamethason 40 mg dag tre-seks, cisplatinum 100 mg/m2 dag tre, cytarabin 2 × 2 g/m2 dag fire) med temsirolimus tilsat på dag et og otte i en 21-dages cyklus, med planlagt to til fire cyklusser. I del et var dosisniveauer på 25, 50, 75 og 100 mg for temsirolimus foruddefineret. Baseret på den observerede toksicitetsprofil blev dosis på 25 mg temsirolimus defineret som anbefalet dosis til forsøgets del to.

I alt 53 patienter modtog behandlingen. Patienternes gennemsnitsalder var 63 år, og de havde gennemsnitligt fået én tidligere behandling – alle på nær en enkelt patient havde fået MabThera. Temsirolimus-dosis var 50 mg på dag et og otte hos seks patienter fra forsøgets første del og 25 mg hos de resterende 47 patienter.

Generelt tolereredes behandlingen godt med leukopeni og trombocytopeni som hyppigste alvorlige bivirkninger. Den samlede responsrate efter den sidste cyklus af temsirolimus plus R-DHAP var 66 procent, med 24 procent komplette responser. Evnen til at mobilisere stamceller blev ikke forringet af behandlingsregimet. 28 patienter modtog konsolideringsbehandling med højdosisbehandling og stamcelletransplantation. Den gennemsnitlige responsvarighed blev ikke nået.

Den samlede to-årige progressionsfri overlevelse (PFS) var 53 procent, mens den samlede overlevelse (OS) var 59 procent. Patienter, der blev konsolideret med HDT, opnåede en to-års-PFS og to-års-OS på henholdsvis 77,8 procent og 82,1 procent.

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift