Ny målrettet behandling på vej til DLCBL-patienter

EMA’s videnskabelige komité CHMP anbefaler en betinget markedsføringstilladelse for CD19-antistoffet tafasitamab (Minjuvi) i kombination med Revlimid (lenalidomid) til behandling af voksne med svær behandlelig diffust storcellet B-cellelymfom (DLCBL).

Den endelige beslutning om markedsføringstilladelse i EU skal nu foretages af Europa-Kommissionen.

Beslutningen om ibrugtagning i Danmark skal afgøres af Medicinrådet, som 21. maj modtog en anmodning om vurdering af tafasitamab fra firmaet bag lægemidlet, Incyte.

CHMP’s udtalelse er baseret på resultater fra fase II-studiet L-MIND (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02399085), som evaluerer tafasitamab i kombination med Revlimid hos patienter med relaps/refraktær DLCB, der er blevet behandlet mindst en, men ikke mere end tre, tidligere behandlingsmuligheder, herunder anti-CD20-målrettet terapi, og ikke er berettiget til højdosis kemoterapi (HCD) eller autolog stamcelletransplantation (ASCT).

På ASCO 2021 blev der præsenteret tre-årsopfølgningsdata (https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.7513) fra L-MIND. I alt 80 ud af 81 tilmeldte patienter, der fik tafasitamab plus Revlimid, blev inkluderet i effektanalysen efter cirka tre års opfølgning (≥35 måneder). Analysen viste, at patienter behandlet med tafasitamab plus Revlimid havde en samlet responsrate (ORR) på 57,5 procent inklusiv en komplet responsrate (CR) på 40 procent. Den mediane responsvarighed var (DoR) på 43,9 måneder med en median samlet overlevelse (OS) på 33,5 måneder og en median progressionsfri overlevelse (PFS) på 11,6 måneder.

I juli 2020 blev  tafasitamab i kombination med Revlimid godkendt i USA, hvilket repræsenterede den første godkendelse af en andenlinjebehandling for voksne patienter med DLBCL, hvis sygdom er progredieret under eller efter første linjebehandling.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)