Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

R-CHOP-kemoterapi mod lymfekræft øger risikoen for hjertesvigt 

Joachim Bæch

Antracyklin, der indgår i kemoterapien R-CHOP til behandling mod lymfekræft, øger risikoen for hjertesvigt, og jo højere dosis, des større risiko. Det er vigtig viden set i lyset af, at flere og flere hjertesyge ældre får tilbudt den hårde kemo mod lymfekræft.

Ældre, der rammes af lymfekræft, bliver i stigende grad tilbudt behandling med hård kemoterapi , som f.eks. R-CHOP-regimet. Og den trend bærer ifølge et nyt studie fra det svenske universitet Karolinska frugt i form af øget overlevelse. Men når man skruer op for hård kemoterapi til de ældre, er der også øget risiko for, at de får alvorlige følgevirkninger i form f.eks. hjertesvigt, der gør forpustet, fører til ophobning af vand i kroppen og træthed, som på sigt kan føre til en generel svækkelse og dårlig overlevelse.

Det fortæller læge Joachim Bæch, der som et led i sit ph.d.-projekt ved Hæmatologisk Forskningsafsnit ved Aalborg Universitetshospital har undersøgt, hvorvidt midlet antracyklin i R-CHOP-regimet øger risikoen for hjertesvigt hos patienter med lymfom. Resultatet er publiceret i British Journal of Haematology.

Han fortæller, at antracyklin er et gammelt stof, der tidligt gav mistanke om at kunne forårsage hjertesvigt. Mindre studier viser øget risiko for hjertesvigt ved brugen af det, men da kræftsygdommen i sig selv også kan give øget risiko for hjertesvigt, har man været usikker på, hvor meget Antracyklin reelt betød. Joachim, og hans vejleder, Tarec Christoffer El-Galaly, er i samarbejde med deres kolleger på Klinisk Epidemiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital samt medlemmer af Dansk Lymfomgruppe blandt de første i verden, der har lavet et landsdækkende epidemiologisk studie, som direkte sammenligner hyppigheden af hjertesvigt hos to lymfom-populationer, hvor den ene fik antracyklin-holdig kemoterapi mens den anden fik kemoterapi uden stoffet.

“Vi forventede at finde en forskel. Men vi var overraskede over, at forskellen var så stor: Studiet viste, at gruppen, der blev behandlet med antracyklin, havde en meget større risiko for hjertesvigt og at risikoen for hjertesvigt steg med dosis. Jo flere kure, man har fået med det, des større er også risikoen for, at man kan få hjertesvigt, ” siger Joachim Bæch.

Færre portioner

Kemoterapi i form af R-CHOP gives normalt seks gange, hvor dem, der ikke tåler det så godt, får lidt færre portioner, mens andre med meget sygdom i kroppen får flere. For at få et indtryk af, hvor mange portioner, der skal til, før risikoen for at få hjertesvigt er overhængende, har Joachim Bæch og hans kolleger sammenlignet, hvor stor risikoen er efter mere end seks kure, efter seks kure og efter tre til fem kure i forhold til risikoen hos dem, der fik kure uden antracyklin. Resultaterne dokumenterede, at lymfom-patienter allerede efter tre til fem kure - altså mindre end standarddosis - havde fem gange så stor risiko for at få hjertesvigt i forhold til lymfom-patienter, der ikke var behandlet med antracyklin mens risikoen efter seks kure var 6,8 gange højere, og for over seks kure var 13,4 gange højere.

“Resultatet er vigtigt, da det understøtter den mistanke, man hidtil har haft om, at et stort antal kure markant øger risikoen for hjertesvigt. Da tidligere studier samtidigt ikke har kunne vise, at man opnår en bedre overlevelse ved at give mere end seks kure, er der mange gode grunde til ikke at give så stort et antal kure,” siger Joachim Bæch. 

Han understreger, at studiet kun indlemmer de patienter i studiet, som ikke tidligere har haft tegn på hjertesygdom. 

“Når vi finder en øget risiko for hjertesvigt efter så få kure med antracyklin, giver det et fingerpeg om, at man skal være meget forsigtig med at give antracyklin til patienter, der ud over at være ramt af lymfekræft også har hjertesygdom. Hvad den optimale løsning er afhænger dog også i høj grad af, hvad det er for en biologiske mekanisme, som stoffet sætter i gang. Og den ved man endnu ikke så meget om andet end, at nogle studier tyder på at stoffet danner frie radikaler, som kan sætte gang i en mikroinflammation, der kan give øget risiko for hjertesygdomme,” siger han. 

Er der mulighed for at behandle patienterne med andre midler?

“Antracyklin er forsøgt manipuleret på en måde, så optagelsen af det øges i tumoren men nedsættes i hjertevævet - en ændring, der går ud på at påsætte fedtmolekyler. Men behandlingen har ikke vundet indpas i lymfombehandlingen, da det desværre har vist sig at have en dårligere overlevelse. Så spørgsmålet er, om det ikke er bedre at  holde sig til standard dosis, da man næsten halverer risikoen ved at holde sig på seks kure - og så være påpasselig med R-CHOP til hjertesyge patienter,” siger Joachim Bæch. 

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift