Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Ny behandling viser lovende takter i behandling af lymfom

EHA: Dobbeltbehandling med det nye stof naratuximab emtasin plus rituximab har vist sig både sikkert og effektivt mod lymfom.

Det fremgår af resultater, der præsenteres som late breaking-præsentation på EHA2021-kongressen (abstrakt #LB1903).

Kombinationen af det nye stof naratuximab emtasin plus rituximab giver både en god samlet respons og komplet respons. Behandlingen har desuden en tolerabel sikkerhedsprofil. På baggrund af disse fund kan behandling med naratuximab emtasin plus rituximab være et attraktivt alternativ for patienter med tilbagefald eller resistens med diffust storcellet B-celle lymfom.

I fase II-studiet har forskerne bag undersøgt, hvor sikker og effektiv dobbeltbehandlingen med naratuximab emtasin plus rituximab er. 100 patienter deltog i forsøget, og af disse havde 80 diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), mens 20 havde B-celle ikke-Hodgkin lymfom (B-NHL). Alle patienter havde enten haft tilbagefald eller udviklet resistens og var ikke indstillede til stamcelletransplantation.

Den samlede responsrate for DLBCL-patienterne var 44,7 procent, hvoraf 31,6 procent oplevede komplet respons, og 13,2 procent havde partiel respons. Derudover så man stabil sygdom hos 11,8 procent og progressiv sygdom  hos 43,3 procent.

Der blev rapporteret tilfælde af bivirkninger som følge af behandlingen hos 81 (81 procent) patienter. De mest udbredte var neutropeni hos 54 procent, leukopeni hos 19 procent, lymfopeni hos 17 procent og trombocytopeni hos 12 procent. Otte patienter (otte procent) fik indstillet behandling med naratuximab emtasin på grund af bivirkninger.

Naratuximab emtansin er et antistof, der rammer CD37 og har vist sig som en potentiel ny behandling for patienter med B-celle maligne tumorer såsom ikke-Hodgkins lymfom (NHL). Præparatet testes i øjeblikket i fase IIb ved diffust storcellet B-celle lymfom, enten hos patienter med tilbagefald eller med resistens.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift