Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Keytruda vipper Adcetris af pinden som tredjelinie behandling af Hodgkin lymfom

ASCO: IndledningKeytruda (pembrolizumab) er en signifikant bedre behandling end Adcetris (brentuximab vedotin) til patienter med relapsende og refraktær Hodgkin-lymfom.

En patientgruppe, som fik forbedret en elendig prognose, da Adcetris bragede igennem i 2012, har nu udsigt til en endnu bedre behandling, efter at det randomiserede fase III-studie KEYNOTE-204 har vist bedre respons, længere behandlingseffekt og bedre progressionsfri overlevelse ved behandling med checkpointhæmmeren Keytruda.

De to behandlinger har været formodet lige effektive, siden Keytruda i et fase II-studie viste en effekt, der matchede Adcetris og en mere favorabel bivirkningsprofil, og det var baggrunden for head to head sammenligningen i KEYNOTE-204, som netop er blevet præsenteret (Abstrakt #8005) ved den virtuelle ASCO-kongres. 

Keytruda viser sig dog nu mere effektiv ved aggressiv non-Hodgkin lymfom med mere end halvdelen af patienterne, der opnår progressionsfri overlevelse efter et år mod 35.6 procent ved Adcetris (HR 0.65 (95 procent CI 0.48-0.88;p=0.0027);median 13.2 vs. 8.3 måneder). Keytruda viste sig fordelagtig i alle subgrupper inklusiv patienter uden auto-SCT (HR= 0.61). Ligeledes var den mediane progressionsfri overlevelse længere ved Keytruda (19.2 måneder mod 8.2). 

Ifølge overlæge ved Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet, Martin Hutchings betyder resultaterne, at man bør overveje, hvad rækkefølgen er af den behandling, man tilbyder Hodgkin-patienter som tredjelinjebehandling. 

“Der er flere der får respons, det virker længere og progressionsfri overlevelse er bedre, så den er svær at argumentere imod,” siger han. 

Adcetris er blevet godkendt til førstelinjebehandling til højrisikogruppen - i Europa til alle patienter med sygdom i stadium 4 - og det vil sige, at mange allerede vil have været eksponeret for brentuximab vedotin, hvis de når til tredjelinjebehandling. Martin Hutchings  vurderer derfor, at Adcetris vil rykke op i behandlingshierarkiet og at checkpointhæmmerne overtager som førstevalg til tredjelinjebehandling. 

“Så Keytruda vil nok finde sin naturlige plads i behandlingsvejledningen, og de her resultater harmonerer med, at flere og flere patienter i den kommende tid vil få brentuximab i første og andenlinje, og så det vil så være logisk at man tilbyder pembolizumab, som tredjelinjebehandling. Det betyder ikke nødvendigvis, at Adcetris ikke senere vil kunne anvendes som monoterapi i  behandling af tilbagefald, for det er muligt, at stoffet kan virke alene, selv om det tidligere har været anvendt i en kombinationsbehandling, men det vil formentlig bliver efter svigt af en checkpointhæmmer, som for eksempel Keytruda,” siger Martin Hutchings. 

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift