Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

CAR T forbedrer livskvaliteten hos lymfompatienter

CAR-T-cellebehandling forlænger ikke kun lymfompatienters overlevelse men forbedrer også deres livskvalitet efter behandlingen.

Det viser resultater fra fase II-studiet JULIET, som er publiceret i Blood Advances, hvor forskerne har forsøgt at identificere yderligere patientfordele end overlevelse ved CAR-T-cellebehandling.

Forskerne har derfor evalueret livskvalitet hos voksne patienter med relaps/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), der var under behandling med CAR-T-produktet Kymriah (tisagenlecleucel). Patienterne blev bedt om at rapportere deres livskvalitet ved hjælp af to værktøjer. Det ene vurderede fysisk, socialt, følelsesmæssigt og funktionelt velvære samt sygdoms- og behandlingsrelaterede symptomer, mens det andet handlede om fysisk og social funktion, sundhedsopfattelse og mental sundhed.

Data blev indsamlet inden behandlingen og derefter hhv. tre, seks, 12 og 18 måneder efter behandlingen, medmindre patienterne ophørte med at deltage i undersøgelsen, eller deres sygdom progredierede.

57 ud af 108 evaluerede patienter opnåede fuldstændig eller delvis respons på behandling med Kymriah. Baseline-score på patientrapporteret livskvalitet var ens hos den samlede patientpopulation og hos dem, der responderede på behandlingen, men de patienter, der havde responderet på Kymriah, demonstrerede fortsat forbedring i livskvalitet over tid. Sammenlignet med baseline var deres mest markante forbedringer inden for områderne generel sundhed, vitalitet, fysisk funktion og social funktion.

”Mange patienter med dette avancerede sygdomsniveau bliver deprimerede og trækker sig tilbage, men her rapporterede patienterne forbedret funktionel status, fysiske evner og evne til at interagere med mennesker. Efterhånden som vi forbedrer vores kapacitet til at tilbyde kræftbehandlinger, må vi spørge, om det er nok bare at have vores patienter i remission eller i live, eller om vi ønsker, at de skal være i stand til virkelig at leve igen og komme tilbage i samfundet med fuld funktion,” siger studiets hovedforfatter Richard Maziarz fra Oregon Health & Science University School of Medicine, USA, i en pressemeddelelse.

Før fremkomsten af ​​CAR-T og andre former for immunterapi havde patienter med DLBCL begrænsede behandlingsmuligheder. CAR-T har vist effektivitet hos patientgruppen, men det er en kostbar behandling, der i Danmark koster cirka 2,5 mio. kr. per patient. Richard Maziarz og hans team håber, at resultaterne af den forbedrede livskvalitet understøtter behandlingens værdi.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift