Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Pansrede CAR T-celler giver respons hos NHL-patienter

Såkaldt pansret CAR T-celleterapi har vist effektivitet hos seks patienter med recidiverende eller refraktær non-Hodgkin lymfom (NHL).

Resultaterne blev præsenteret på det årlige møde i Society for Immunotherapy of Cancer 6.-10. november i Maryland, USA.

I studiet har forskere designet en CAR-lentivirusvektor (ICTCAR014), der består af et humaniseret CD19-specifikt enkeltkædet variabelt fragment, et 4-1BB-costimulerende domæne og et CD3ζ-signaldomæne. Patienternes CD3 T-celler blev transduceret med CAR-lentivirus, og efter infusion blev serielle perifere blodprøver opsamlet, og ekspansion og cytokinfrigivelse af CART-celler blev påvist. Evalueringen af ​​responsniveauet for patienter blev udført i måned 1, måned 3 og måned 6 af PET-/CT-scanning.

Seks patienter med recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkin-lymfom (NHL) blev behandlet ved hjælp af de pansrede CAR T-celler. Patienterne blev infunderet med autologe CAR T-celler i området fra 1 × 10e6 / kg til 8 × 10e6 / kg. PET/CT viste signifikant tumorkrympning og maksimal SUV-fald i alle seks patienter, og de igangværende responser blev overvåget. Den bedste samlede responsrate (ORR) var 100 procent.

Der er tidligere vist tegn på, at PD1-blokade kan modulere CAR T-celler hos patienter med recidiverende/refraktær NHL, der oplever svigt eller får tilbagefalder efter traditionel anti-CD19 CAR T-celle-terapi. Denne konstatering har fået forskere til at gennemføre forsøg med PD1-hæmmere i kombination med CAR T-celleterapier. Men denne kombinationsmetode kan være dyr og forårsage flere bivirkninger end den pansrede CAR T-celletilgang, mener forskerne bag det nye studie.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift