Kristian Lunds blog

Gazyvaro plus Revlimid viser aktivitet hos tidligere behandlede patienter med r/r FL

Gazyvaro (obinutuzumab) plus Revlimid (lenalidomid) har håndterbar sikkerhed og viser aktivitet hos patienter med recidiveret/refraktær follikulært lymfom (FL), inklusiv dem med tidligt tilbagefald.

Det viser resultater fra et fase II-studie, som er offentliggjort i Lancet Oncology, og omfatter 89 patienter, hvoraf 88 blev vurderet for sikkerhed og 86 for effektivitet. Alle patienter modtog mindst en tidligere Mabthera (rituximab)-baseret behandling, før de fik Gazyvaro. De modtog intravenøs Gazyvaro (1.000 mg) i seks 28-dages cyklusser, udover oral Revlimid (lenalidomid) (20 mg) som induktionsbehandling.

Vedligeholdelsesbehandling (år 1) bestod af oral Revlimid (10 mg) på dag 2-22 i hver cyklus i maksimalt 12 28-dages cyklusser plus Gazyvaro (1.000 mg) på dag 1 i alternative cykler (i alt seks infusioner). Vedligeholdelsesbehandling (år 2) bestod af Gazyvaro (1.000 mg) alene på dag 1 i seks 56-dages cyklusser.

Resultaterne viste, at andelen af ​​patienter, der opnåede en samlet respons ved induktionsslutningen, var 79 procent. Derudover havde 38 procent af patienterne opnået komplet respons efter afslutningen af ​​induktionsterapi.

Progressionsfri overlevelse, eventfri overlevelse og samlet overlevelse var hhv. 65 procent, 62 procent og 87 procent efter to år.

Med hensyn til sikkerhed var basalcellekarcinom (seks procent), feberneutropeni (fem procent) og infusionsrelaterede reaktioner (tre procent) de hyppigst rapporterede alvorlige toksiciteter. En patient døde på grund af terapirelateret feberneutropeni.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift