Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicinBreaking data på succesfuldt møde om tumormikromiljø

Den fjerde udgave af Nordic Meeting on Tumor Microenvironment in Lymphoma var en succes og bød på flere præsentationer af data, der endnu ikke er publicerede. Det fortæller mødets ene initiativtager professor Francesco d’Amore, som er overlæge på Aarhus Universitetshospitals hæmatologiske afdeling.

”En god ting ved, at vi holder mødet på en workshop-/symposium-agtig måde – frem for mastodont-møder, hvor folk knap nok ved, hvad der foregår i parallelle sessioner – er, at fakulteterne er tilbøjelige til at præsentere data, der endnu ikke er publicerede. Så det er virkelig ’breaking’ ting, vi får at se på mødet,” siger Francesco d’Amore.

Det overordnede fokus for Nordic Meeting on Tumor Microenvironment in Lymphoma er, som navnet antyder, tumormikromiljø. Teorien her er, at det ikke kun er kræftcellerne i sig selv, som har betydning for, hvordan det går en patient, men også det miljø, kræftcellerne befinder sig i. For tumorens trivsel, eller mistrivsel, afhænger af, hvordan dens mikromiljø ser ud.

”I mange år har man først og fremmest haft fokus på kræftcellerne og lidt på immuncellerne. Indtil videre har der været meget lidt fokus på det miljø og den interaktion, som sker. Den niche har vores møde skabt, og vi kan forstå, at det er det eneste møde i verden om emnet på så højt et videnskabelig plan,” siger Francesco d’Amore.

Mødet gik godt, og initiativtagerne fik en masse positive tilbagemeldinger, ikke mindst på grund af et videnskabeligt program af høj kvalitet, fortæller Francesco d’Amore.

”Når vi har et program, som samler seks-syv personer, der har holdt uddannelsessessioner inden for området tumormikromiljø på ASH (stor hæmatologisk kongres, red.), så er det videnskabeligt højt profileret,” siger han.

Tarmbakterier og film af levende kræftceller

Mødets første session var, vanen tro, en tværgående biologisk session, der tager emner op, som ikke er så sygdomsspecifikke. I år præsenterede forskere fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA, interessante data for mikrobiom-interaktion med knoglemarvstransplantation.

”Dataene viser, at der er nogle bestemte bakterier i tarmen, som afgør, hvordan det går med den enkeltes knoglemarvstransplantation,” siger Francesco d’Amore.

Mødet bød også på oplæg omkring immunterapi og kombination af forskellige immunterapier samt teknikker, hvor man med computerbaserede multifarveteknikker kan synliggøre, hvilke celler der befinder sig i et givent tumormikromiljø.

En anden session handlede om billeddannede teknikker, som bruges i kræftforskningen. Her var et indlæg fra den tyske forsker Bettina Weigelin, som har været med til at udvikle nogle teknikker, hvor man kan filme kræftceller ’in action’.

”Vi er typisk vant til at se billeder af døde celler i en vævsprøve, men her var der billeder af kræftcellerne, mens de lever og bliver angrebet af immunsystemets egne celler. Det var virkelig interessant at se, hvordan denne her interaktion og uskadeliggørelse af kræftceller foregår,” siger Francesco d’Amore.

Joint lecture er nyt initiativ

Som noget nyt blev den årlige Karen Thorling Memorial Lecture sendt simultant i Aarhus og Vancouver, Canada, hvor mødets anden initiativtager, Randy Gascoyne og hans efterfølger Christian Steidl, kommer fra.

”Vi var meget bekymrede for, om det tekniske ville lykkedes, eller om det hele ville crashe, men det gik, som det skulle og vi kunne sende sessionen kl. 19 om aftenen i Aarhus og kl. 10 om formiddagen i Vancouver,” siger Francesco d’Amore.

Sessionen bliver tilgængelig som fjernundervisningsforedrag på Dansk Hæmatologisk Selskabs hjemmeside (https://hematology.dk/).

Ligesom de forrige år deltog omkring 150 deltagere fra hele Norden samt nogle enkelte deltagere uden for Norden på mødet. Det er ikke planen, at det tal skal voldsomt op, da det så vil forstyrre konceptet for mødet, mener Francesco d’Amore.

”Vi vil ikke alt for højt op, for med det koncept, vi har nu, har vi en enestående mulighed for tæt interaktion mellem unge forskere og verdensnavne. Der er rigtig gode muligheder for networking mellem de nordiske grupper og med de udenlandske foredragsholdere, der deltager,” siger han.

Første Nordic Meeting on Tumor Microenvironment in Lymphoma blev holdt i 2016.

 Om tumormikromiljø

Tumormiljømiljøet (TME) er omgivelserne omkring en tumor, herunder de normale celler, molekyler og blodkar. Tumoren og det omgivende mikromiljø er nært beslægtede og interagerer konstant. En tumor kan ændre sit mikromiljø, og mikromiljøet kan påvirke, hvordan en tumor vokser og spredes.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift