Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Børnelymfom kædes sammen med BRCA2-mutation

Pædiatrisk non-Hodgkin-lymfom (NHL) bør føjes til listen over kræftformer, der er forbundet med BRCA2-mutationer. Og det bør overvejes, om mennesker, der har haft NHL i barndommen, skal have genetisk rådgivning. Sådan lyder konklusionen fra et nyligt publiceret studie.

I studiet, som er publiceret i JAMA Oncology, udførte forskerne helgenom-sekventering på prøver fra 815 mennesker, der havde haft Hodgkin lymfom som børn, og 748 personer, der havde haft non-Hodgkin lymfom som børn, og sammenlignede dataene med personer, der ikke havde haft kræft.

Forskerne identificerede mutationer hos fem personer, der havde haft Hodgkin-lymfom som børn, og otte non-Hodgkin lymfom-overlevere. Blandt 1.380 overlevere af lymfom i barndommen havde dem, der retrospektivt blev fundet at være bærere af BRCA2-mutationer, en fem gange så stor risiko for non-Hodgkin-lymfom end kontrollerne uden kræft.

En sammenligning af kræftrisikoen blandt lymfomoverleverne og kontrollerne fandt, at non-Hodgkin lymfomoverlevere og BRCA2-bærere havde et odds-forhold for kræft på 5,0 sammenlignet med kontroller, der ikke var BRCA2-bærere. Blandt de overlevende fra Hodgkin-lymfom var odds-forholdet for bærere versus kontroller 2,1, men var ikke statistisk signifikant.

Tilgængelig familiehistorik for syv af de otte non-Hodgkin lymfom BRCA2-mutationsbærere viste, at der var historie for BRCA2-bundne kræftformer, herunder bryst-, prostata-, bugspytkirtel- og modermærkekræft.

"Overlevende, hvis testresultater er positive for mutation, bør tilbydes overvågning af BRCA2-associerede kræftformer, såsom bryst- og æggestokkræft, og rådgives om kræftrisikoreducerende strategier. I øjeblikket er det stadig uklart, om overvågning af non-Hodgkin lymfom er forbundet med tidlig påvisning af lymfomer eller med andre medicinske fordele," konkluderer forskerne.

Udskriv Email

ASH 2020 er på trapperne – nu med masser af SoMe-hype

ASH: Den amerikanske hæmatologi-kongres ASH løber af stablen i begyndelsen af december, men som alle andre events i 2020 i et noget anderledes format end vanligt. Coid-19 har sat en stopper for det fysiske fremmøde. Men frygt ej, hæmatologisk tidsskrift guider dig her til at få det bedste ud af kongressen foran skærmen.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift