Kristian Lunds blog

Hidtil uset MRD-rate hos MCL-patienter behandlet med Gazyvaro

EHA: For patienter med ubehandlet mantlecellelymfom (MCL) kan CD20-antistoffet Gazyvaro (obinutuzumab) en dag i den nære fremtid tilbyde et alternativ til Mabthera (rituximab).

Det mener forskerne bag LYMA-101-studiet, hvis fase II-resultater blev præsenteret på EHA-kongressen i midten af juni (Abstract S103).

I forsøget indgik 85 patienter med ubehandlet MCL, som var 65 år eller yngre på tidspunktet for tilmelding. 17,4 procent af patienterne havde blastoid sygdom. Patienterne modtog fire cykler af Gazyvaro i kombination med dexamethason, højdosis aracytin og platin-kemoterapi (O-DHAP) efterfulgt af autolog stamcelle-transplantation (ASCT) og vedligeholdelsesbehandling med Gazyvaro.

Resultaterne viste, at efter en median opfølgning på 14,6 måneder havde 85 procent af de evaluerbare patienter opnået minimal restsygdom (MRD) i deres knoglemarv.

I denne sygdomspopulation er en MRD-rate på 85 procent "hidtil uset", lød det fra studiets leder Steven Le Gouill fra University Hospital of Nantes, da han præsenterede resultaterne på EHA-kongressen.

Lovende overlevelsesdata

Steven Le Gouill bemærker, at den gennemsnitlige opfølgning er temmelig kort, men at et-årsresultaterne er "meget lovende", med en progressionsfri overlevelse (PFS) på 93,4 procent og en samlet overlevelse (OS) på 96 procent.

Baseret på resultater fra LYMA-101 og prækliniske data foreslår Steven Le Gouill, at Gazyvaro kan blive et alternativ til Mabthera, som er det nuværende standard CD20-antistof. Han begrunder det med, at Gazyvaro har en anden virkningsmekanisme over for tumorceller end Mabthera med mere effektivitet over for MCL-celler.

12 patienter stoppede behandlingen før ASCT, tre før vedligeholdelsesbehandling og ni under vedligeholdelsen. Af disse 24 patienter stoppede 13 behandlingen på grund af uønskede hændelser, mens de resterende 11 patienter stoppede behandlingen på grund af sygdomsprogression, andre maligniteter eller død.

Ud af de oprindelige 85 patienter døde tre patienter og tre patienter oplevede sygdomsprogression. I betragtning af, at der ikke blev fundet nogen store toksiciteter, konkluderer forskerne, at regimet var sikkert.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift