Kristian Lunds blog

NADK-genet kan være nyt terapeutisk mål mod T-ALL

EHA: Genet NADK er et af de mest lovende af en række potentielle terapeutiske mål, som i et studie præsenteret på EHA-kongressen, er blevet undersøgt ved T-celle ALL (T-ALL).

I studiet, som blev præsenteret den 15. juni (Abstract S857), har forskerne ved hjælp af kraftfulde CRISPR-Cas9-baserede metoder screenet det menneskelige genom (cirka 20.000 gener) og identificeret mere end 50 gener, som er nødvendige for overlevelse af NOTCH1-drevne T-ALL-celler.

Blandt forskernes fund var nukleotidkinasen NADK, som forskerne valgte at undersøge i downstream-studier. Disse omfattede in vitro og in vivo validering af NADK som et terapeutisk mål ved anvendelse af CRISPR/gRNA samt NOTCH1-aktivering ved anvendelse af forskellige fremgangsmåder.

Forskerne fandt, at genet NADK var et af de mest lovende af disse potentielle terapeutiske mål, som genererer NADP, som kan beskytte celler mod skadelige reaktive oxygenarter (ROS). De fandt ud af, at NOTCH1-drevne T-ALL-celler producerer store mængder af disse skadelige oxygenforbindelser, og at NOTCH1 sender et separat signal for at aktivere NADK for at beskytte cellerne fra dem, sådan at cellerne kan formere sig hurtigt.

Forskerne så, at hæmning af NADK stærkt hæmmede T-ALL-celler i at vokse og forlængede musenes overlevelse med T-ALL uden at forårsage mærkbare bivirkninger. Resultaterne viser, at udviklingen af ​​potente hæmmere af NADK har potentiale til at forbedre behandlingen af T-ALL mere effektivt, samtidig med at bivirkningerne for patienterne reduceres, mener forskerne bag resultaterne.

T-celle akut lymfatisk leukæmi (T-ALL) er en aggressiv kræftform, der er dødelig for 15 procent af de børn, der får sygdommen, og 50 procent af voksne patienter. Behandlingerne har ikke ændret sig væsentligt i årtier, og der er derfor behov for nye terapeutiske tilgange. De fleste T-ALL-tilfælde er drevet af mutationer i NOTCH1 eller beslægtede gener. Disse mutationer aktiverer genetiske programmer, der gør T-ALL-cellerne hurtigere.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift