Kristian Lunds blog

Medicinrådet afviser CAR T-cellebehandling til DLBCL

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Kymriah (tisagenlecleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) efter flere systemiske behandlinger.

Baggrunden for beslutningen er, at Medicinrådet ikke vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling sammenlignet med bedste tilgængelige behandling.

Medicinrådet har tidligere vurderet, at Kymriah giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi sammenlignet med bedste tilgængelige behandling for voksne patienter med relaps eller refraktær diffust DLBCL efter flere systemiske behandlinger. Evidensens kvalitet vurderes dog at være meget lav, og Medicinrådet mener, at der er behov for et mere solidt evidensgrundlag.

På forrige møde i Medicinrådet besluttede rådet at godkende Kymriah til behandling af børn og unge med B-celle akut lymfatisk leukæmi, der ikke responderer på den intensive førstelinjebehandling. Behandlingen har potentiale til at kurere på mod to tredjedele af patienterne, hvilket var grunden til, at Medicinrådet vurderede den kliniske merværdi her som værende stor.

Rådet pointerede dog, at der skal ske en systematisk indsamling af relevante effekt- og bivirkningsdata for de patienter, der behandles med Kymriah, og efter to år vil Medicinrådet tage stilling til, om anbefalingen skal fortsætte med at gælde.

 

Udskriv Email

Overlæge forventer: Polivy kan forbedre outcome ved tilbagefald af DLBCL

”Glædeligt”. Sådan beskriver overlæge Peter de Nully Brown fra Rigshospitalets hæmatologiske afdeling Europa-Kommissionens betingede godkendelse af det CD79b-targeterede antistofkonjugat Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin plus MabThera (rituximab) (BR) til behandling af patienter med recidiveret eller refraktær (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy EU-godkendt til behandling af r/r DLBCL

Europa-Kommissionen har givet en betinget godkendelse af CD79b-antistofkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin plus MabThera (rituximab) (BR) til behandling af patienter med recidiveret eller refraktær (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift