Kristian Lunds blog

Forsøgsmedicin forbedrer overlevelsen for DLBCL-patienter

ASH 2018: Forsøgsmedicinen polatuzumab vedotin medfører en markant bedre overlevelse i kombination med MabThera/Rituxan (rituximab) plus bendamustin (BR) sammenlignet med bendamustin alene.

Det viser resultater af et fase Ib/II-forsøg med polatuzumab vedotin, der er et anti-CD79b antistoflægemiddelkonjugat (ADC), som blev tilbudt til mennesker med modstandsdygtig diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), der ikke er godkendt til en hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

I kombination med MabThera/ Rituxan (rituximab) plus bendamustin (BR) demonstrerede det en median samlet overlevelse (OS) på over et år sammenlignet med BR-gruppen (12,4 versus 4,7 måneder, HR 0,42, 95% CI 0,24, 0,75). OS var et sonderende endepunkt.

Resultaterne er netop blevet præsenteret på det årlige møde i American Society of Hematology (ASH) i San Diego, Californien (abstrakt #1683).

Behandling med polatuzumab vedotin plus BR resulterede i en 66 procents reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død (målt ved en forsker-vurderet progressionsfri overlevelse) med 40 procent opnåelse af et komplet respons (CR) sammenlignet med 18 procent i BR-gruppen (primært endepunkt målt ved positronemissionstomografi (PET); CR-satser vurderet af et uafhængigt bedømmelsesudvalg; p = 0,026).

Endvidere opnåede patienter, der blev behandlet med polatuzumab vedotin plus BR, højere CR-satser og længere PFS og OS sammenlignet med BR i alle undersøgte grupper, herunder patienter, som er forbundet med en værre prognose ved DLBCL.

"Der er et stort behov for nye og mere effektive behandlingsmuligheder for de ca. 40 procent af mennesker med diffust stort B-celle lymfom, hvis sygdom heller ikke reagerer på indledende behandling eller vender tilbage - en situation, der er forbundet med en meget dårlig prognose, der forværres efter hvert tilbagefald," siger dr. Sandra Horning, som er Roche's Chief Medical Officer og leder af Global Product Development.

"Vi er glade for, at polatuzumab vedotin har vist vedvarende kliniske fordele og har potentiale til forhåbentlig at forbedre overlevelsesraten i denne befolkning. Vi arbejder sammen med sundhedsmyndighederne for at gøre dette tilbud tilgængeligt for patienter over hele verden."

Fase Ib/II GO29365-undersøgelsen er det første og eneste randomiserede forsøg, der tyder på en overlevelsesfordel for R/R DLBCL patienter, som ikke er egnede til hæmatopoietisk stamcelle-transplantation.

Polatuzumab vedotin er et anti-CD79b ADC, som i øjeblikket undersøges til behandling af flere typer non-Hodgkin lymfom. Det er den eneste ADC, der er målrettet mod CD79b, et protein, der er meget specifikt, udtrykt i de fleste typer af B-celle-sygdomme.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift