Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Velcade-kombination øger overlevelsen ved nydiagnosticeret MCL

Velcade (bortezomib) kombineret med Mabthera (rituximab) og kemoterapi forbedrer signifikant den samlede overlevelse hos transplanterede patienter med nyligt diagnosticeret mantelcellelymfom (MCL), sammenlignet med standardbehandling.

Det viser resultater fra det internationale fase III-studie LYM-3002, som er publiceret i Lancet Oncology.

Efter en gennemsnitlig opfølgningsperiode på 82,0 måneder var den gennemsnitlige overlevelse 90,7 måneder blandt de deltagere, der fik Velcade i første linje, sammen med Mabthera plus cyclophosphamid, doxorubicin og prednison (VR-CAP). Til sammenligning var den gennemsmitlige overlevelse 55,7 måneder i kontrolarmen, hvor patienterne fik Mabthera, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison (R-CHOP).

Patienterne i Velcade-armen oplevede to nye bivirkninger, som adskiller sig fra de resultater, der blev rapporteret i den primære analyse. Begge bivirkninger blev klassificeret som klasse 4; der var et tilfælde af mavekræft  og et tilfælde af lungeadenocarcinom.

Blandt 268 patienter i opfølgende analysesæt var medianalderen 66 år, og 31 procent blev klassificeret som højrisikopatienter, baseret på det MCL-specifikke internationale prognostiske indeks MIPI. Ved analyse efter MIPI-risikokategorierne var VR-CAP forbundet med en signifikant forbedret samlet overlevelse sammenlignet med R-CHOP i patiemterne med lav risiko og mellem risiko, men ikke i højrisikokategorien.

Forskerne bag undersøgelsen erkender, at det er en begrænsning ved undersøgelsen, at Mabthera ikke blev givet som vedligeholdelsesbehandling, da den ikke blev betragtet som standardbehandling på tidspunktet for undersøgelsen.

Fremadrettet anbefaler forskerne bag studiet, at Velcade undersøges i kombination med nyere målrettede behandlinger for at etablere den bedste praksis til behandling af MCL.

FORSIDEN LIGE NU

Nyt håb om dyb remission hos patienter med Waldenströms makroglobulinæmi

07. november 2018 Lymfoma Mathilde Louise Stenild
Nye studier med ibrutinib og andre medikamenter som venetoclax og carfilzomib giver håb for patientgruppen Waldenströms makroglobulinæmi, der indtil nu har…

Prolia reducerer smerter ved TDT og knogleskørhed

06. november 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Anti-RANKL-behandlingen Prolia (denosumab) givet over en to-årig periode ser ud til at kunne reducere smerte og forbedre livskvaliteten for personer med…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift