Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hæmmere af små molekyler viser lovende aktivitet mod lymfom

To inhibitorer rettet mod små molekyler har for nylig, blandt andet på kongressen TAT International, vist lovende aktivitet i fase I-forsøg med lymfompatienter.

I den ene undersøgelse, offentligjort i Annals of Oncology, indgik 32 patienter med B-celle lymfom, som blev tildelt oral CPI-1205 to gange dagligt i 28-dages cykler. CPI-1205 er en førstegenerations hæmmer af det lille molekyle EZH2, som hæmmer produktion af proteiner, der forhindrer kræftprogression. Undersøgelsen havde fire dosiskohorter (200 mg, 400 mg, 800 mg og 1.600 mg). Alle indskrevne patienter, hvoraf flertallet havde diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), var progredieret på standardbehandling.

Én patient i studiet opnåede komplet respons efter seks behandlingscykler, mens fem patienter opnåede stabil sygdom.

De fleste behandlingsrelaterede bivirkninger var i klasse 2 eller lavere. De mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger var kvalme, diarré, anæmi og træthed. Syv patienter havde grad 3 eller værre bivirkninger, herunder kvalme, fald i antallet af lymfocytter, anæmi, hypertension og toksisk epidermal nekrolyse. Der opstod ingen dosisbegrænsende toksiciteter.

Baseret på resultaterne blev en ekspansionsfase hos patienter med germinalt B-celle DLBCL eller follikulært lymfom med eller uden EZH2-mutation initieret i en dosis på 800 mg to gange dagligt.

Hvis stoffet bliver godkendt af sundhedsmyndighederne, kan EZH2-hæmning blive et nyt behandlingsparadigme hos patienter med tilbagefald af eller refraktær EZH2-muteret follikulært lymfom, mener forfatterne bag undersøgelsen.

Den anden undersøgelse, også offentligjort i Annals of Oncology, er det første studie af BET-hæmmeren CPI-0610 i mennesker. CPI-0610 er en BET(bylbromodomain and ekstra-terminal)-hæmmer, der anvendes til patienter med tilbagefald eller refraktær sygdom. BET-proteiner er kendt for at fremme kræftvækst.

De 64 indskrevne patienter i studiet havde tilbagefald eller refraktær lymfom uden effektive tilgængelige behandlinger. Patienterne havde fået gennemsnitligt fire tidligere behandlingslinjer, og mere end halvdelen (56 procent) af patienterne havde DLBCL.

Patienter blev tildelt kapsler med doser på mellem 6 og 300 mg daglig eller tabletter med doser på enten 125 eller 225 mg. Doserne blev administreret i 14 dages cykler, med syv dages pause imellem.

Objektive responser forekom hos fem patienter, herunder oplevede to komplet respons, tre delvis respons og fem patienter langvarig stabil sygdom. Tre af patienterne med respons og en med stabil sygdom havde aktive B-celle-lignende subtyper af DLBCL.

Ti patienter blev behandlet ved den maksimalt tolererede dosis og kun én dosisbegrænsende toksicitet forekom, nemlig trombocytopeni. De mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger var trombocytopeni, træthed, kvalme, nedsat appetit og anæmi.

FORSIDEN LIGE NU

Nyt håb om dyb remission hos patienter med Waldenströms makroglobulinæmi

07. november 2018 Lymfoma Mathilde Louise Stenild
Nye studier med ibrutinib og andre medikamenter som venetoclax og carfilzomib giver håb for patientgruppen Waldenströms makroglobulinæmi, der indtil nu har…

Prolia reducerer smerter ved TDT og knogleskørhed

06. november 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Anti-RANKL-behandlingen Prolia (denosumab) givet over en to-årig periode ser ud til at kunne reducere smerte og forbedre livskvaliteten for personer med…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift