Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fremskyndet behandling af CAR-T-stof i både EU og USA

Både de amerikanske og de europæiske lægemiddelmyndigheder fremskynder anvendelsen af CAR-T-cellebehandlingen tisagenlecleucel (Kymriah).

I EU har EMA igangsat en accelereret vurdering af Novartis’ ansøgning om godkendelse af tisagenlecleucel til behandling af børn og unge med refraktær B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL) samt voksne med refraktær DLBCL, som ikke er berettigede til autolog stamcelletransplantation (ASCT).

I USA har FDA givet tisagenlecleucel såkaldt ’priority review’ til behandling af voksne med refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke er berettiget til eller har tilbagefald efter ASCT.

Hvis tisagenlecleucel godkendes af FDA og EMA, vil stoffet repræsentere den første CAR-T-cellebehandling til rådighed for to forskellige indikationer i non-Hodgkin lymfom og B-celle ALL.

Tisagenlecleucel blev i august 2017, som den første CAR-T-cellebehandling, godkendt af FDA til behandling af patienter op til 25 år med refraktær B-celle ALL. Baggrunden for godkendelsen var, at stoffet viste en generel remissionsrate på 83 procent i patientpopulationen, som er kendt for at have begrænsede behandlingsmuligheder og dårlige resultater.

CAR-T

CAR-T er en behandling, som fremstilles specielt til hver enkelt patient. Under processen udtrækkes T-celler fra patientens blod og omprogrammeres i laboratoriet, så der skabes T-celler, som er genetisk kodede til at ’jage’ patientens kræftceller.

FORSIDEN LIGE NU

Hemlibra anbefalet som mulig standardbehandling

29. juni 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Hemlibra (emicizumab) som mulig standardbehandling til patienter med hæmofili A med inhibitor mod faktor VIII, og hvor…

Lovende resultater for ny immunterapi til børn med B-ALL

20. juni 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
EHA: Et kinesisk studie tyder på, at CD22-rettet CAR-T-celleterapi er en effektiv og sikker behandlingsmulighed for børn med recidiverende eller refraktær…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift