Behandling med ibrutinib og nivolumab er ganske sikker

ASH 2017: Kombinationsbehandling med Imbruvica og Opdivo er ganske sikker for lymfomatiske patienter og kan måske især gavne patienter med Richters transformation.

Det viser et nyt fase 1/2-studie, der mandag blev præsenteret på ASH 2017 (Abstrakt 833) i Atlanta, og hvor forskerne fokuserede på sikkerheden hos patienter med hhv. lymfom (SLL), follikulært lymfom (FL), diffust stort B-celle lymfom (DLBCL) og Richters transformation (RT).

Prækliniske undersøgelser har påvist synergistisk antitumoraktivitet, når immun-checkpoint hæmmeren nivolumab (Opdivo) rettet mod PD-1/PD-L1 aksen blev kombineret med Bruton's tyrosinkinasehæmmere ibrutinib (Imbruvica).

Den nye undersøgelse blev indledt med et forsøg (del A), der skulle fastslå sikkerheden ved oralt ibrutinib i de godkendte doser på 420 mg (CLL, FL, DLBCL) og 560 mg (FL, DLBCL) pr. dag i kombination med standard, intravenøs nivolumab doser på på 3 mg/kg hver 2. uge.

I anden omgang (del B) undersøgte forskerne effekten af ​​denne kombination på fire ekspansionscohorter: patienter med R / R, ibrutinib og PD-1 hæmmer naivt CLL og SLL (inklusive deletion 17p og 11q), FL, DLBCL (GCB og ABC / ikke- GCB) og patienter med RT.

Ca. 35 patienter blev indskrevet i hver kohorte. I del B modtog pt 420 mg ibrutinib (CLL, SLL) eller 560 mg ibrutinib (FL, DLBCL, RT) med nivolumab.

Ialt 141 patienter blev behandlet i median 71,4 (CLL), 78,1 (SLL), 65,5 (FL), 19,9 (DLBCL) og 12,8 (RT) uger.

Kombinationen af ​​oral ibrutinib og intravenøs nivolumab viste en acceptabel sikkerhedsprofil i del A, hvor 14 patienter deltog. En dosisbegrænsende toksicitet af hyperbilirubinæmi grad 3 blev observeret, men blev løst efter 5 dage.

I del B deltog yderligere 127 patienter. Medianalderen var 65 år og 61,7% af patienterne var mænd. Median antal tidligere behandlingsformer var 3. De fleste almindelige bivirkninger for alle patienter var grad 1-2 og inkluderede diarré (31%), pyreksi og træthed (hver 23%).

Omfanget af ​​grade 3-4 neutropeni var 24% (DLBCL) til 56,7% (CLL), med febernutropeni rapporteret hos hhv. 2%, 5% og 13% patienter med henholdsvis CLL, RT og DLBCL.

Grade 3-4 anæmi blev observeret hos 20% (FL, RT) til 24% (DLBCL) af patienterne.

Immunrelaterede bivirkninger (IRAE) forekom hos 46,8% af alle patienter og var generelt klasse 1-2. Grade ≥3 IRAE blev rapporteret hos 13,5% af alle patienter; mest almindelige var udslæt og alaninaminotransferase øget. Bivirkninger, der førte til seponering af behandlingen eller død, blev rapporteret hos henholdsvis 27,0% eller 6,4% af behandlede patienter. Rapporterede dødsfald blev anset for uafhængige af at medicinen.

Den samlede responsrate (ORR, komplet respons [CR] + delvis respons [PR]) var 83,3% for CLL (inklusive PR med lymfocytose), 66,7% for SLL, 30,0% for FL, 35,6% for DLBCL og 60% for RT.

Foreløbige data indikerede (i begyndelsen af juni 2017), at median progressionsfri overlevelse (PFS) ikke var nået, men antoges af blive nået med længere opfølgning blandt CLL-patienter, ikke kunne fastsættes på grund af manglende hændelser blandt SLL-patienter, 5,5 måneder blandt FL-patienter, 3,2 måneder for den samlede gruppe DLBCL-patienter og 3,6 måneder blandt RT-patienter.

Der var en tendens til øget CR og PFS blandt DLBCLpatienter med forhøjet PD-L1 proteinfarvning (≥5% af tumorceller) ved central immunhistokemi analyse. Blandt RT-patienter havde 2/8 respondenter (PR eller bedre) forhøjet PD-L1-farvning. PD-L1-farvning var ikke forhøjet for alle andre kohorter.

Tilsammen får det forskerne til at konkludere, at kombinationebehandlingen af ​​ibrutinib og nivolumab ved fulde doser har en acceptabel sikkerhedsprofil hos patienter med R/R non-Hodgkin lymfom.

Den samlede responsrate (ORR) var sammenlignelig med de tidligere observerede med ibrutinib alene i forhold til CLL, SLL, FL og DLBCL.

Historisk har patienter med Richters transformation haft dårlige resultater ved behandling med ibrutinib alene eller med kemoterapi. I denne undersøgelse oversteg frekvensen af ​​klinisk respons forventningerne og kræver yderligere klinisk evaluering. Biomarkøranalyser pågår for at identificere patienter, der kan have mest gavn af denne nye terapi.

ASH 2017

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)