Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Besked

Failed loading XML...

Nivolumab-kombi en god og sikker sidste behandling mod Hodgkin Lymfom

ASH 2017: Nivolumab i tillæg til standardbehandlingen med brentuximab vedotin (Adcetris) kan være et godt og sikkert sidste alternativ for patienter med genstridig (R/R) klassisk Hodgkin lymfom (cHL).

 Det antyder opdaterede resultater af et fase I/II studie (Abstrakt 649), der mandag blev præsenteret på ASH 2017 i Atlanta.

Brentuximab vedotin (BV) er et antistof målrettet CD30 og blev for et år siden godkendt som standardbehandling herhjemme mod Hodgkin lymfom, men tumorceller, der udtrykker PD-1-ligander, bruger PD-1-vejen til at unddrage sig en immunrespons på midlet.

Nivolumab blokerer PD-1-receptoren, hæmmer binding af PD-1-ligander og genopretter en effektiv antitumorimmunrespons.

Den nye undersøgelse ser på, hvordan kombinationen af de to midler påvirker patienter, der havde tilbagefald eller var refratær over kemoterapi.

Patienter blev udelukket, hvis de tidligere havde modtaget sidstebehandling, BV eller immuno-onkologi-terapi eller allogen SCT eller ASCT.

61 patienter fik BV + Nivolumab, hvoraf 58 afsluttede behandlingen. Medianalderen var 36 år, 52% var kvinder, og 90% havde modtaget ABVD-behandling. 45% af patienterne havde refraktær sygdom og 31% oplevede tilbagefald inden for 1 år efter behandling med kemoterapien.

Blandt de 60 evaluerbare patienter oplevede 62% komplet response (48% af CR-patienterne havde Deauville ≤ 2) med en objektiv responsrate på 85%. 5 patienter (8%) havde stabil sygdom. På tidspunktet for denne analyse havde 39 patienter startet på ASCT.

Forskerne mener, at kombinationen er en godt tolereret og aktiv redningsterapi med en høj komplet response (62%), der ikke har nogen negativ indvirkning på stamcelle opsamling.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift