Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Obinutuzumab reducerer bedst risikoen for progression hos FL-patienter

ASH 2017: Obinutuzumab er væsentlig mere effektivt til at forebygge sygdomsprogression hos patienter med FL, end rituzimab.

Det viser nye analyser af data fra GALLIUM-studiet (Abstract 1490), som også tyder på, at risikoen for at dø af sygdommen er større, jo tidligere efter behandlingen, at progressionen finder sted. Studiet blev præsenteret lørdag på dette års ASH i Atlanta.

Gallum-studiet viste, at risikoen for progression de første to år efter første immunkemobehandling hos patienter med FL er 34 procent mindre hos patienter, der har fået obinutuzumab, end patienter, der har fået rituximab. Forskere har analyseret data fra 1202 ikke tidligere behandlede FL-patienter, der deltog i det randomiserede studie.

Halvdelen af patienterne fik obinutuzumab og den anden halvdel rituzumab i kombination med et antistof, som efterfølgende også blev givet som vedligeholdelsesbehandling.

Forskerne fulgte herefter patienternes forløb i 24 måneder og registrerede tilfælde af progression i perioderne nul-seks måneder, seks-12 måneder, 12-18 måneder og 18-24 måneder.

Analysen viser, at patienter, der oplevede progression inden for de første to år efter behandlingen, var i 26 gange større risiko for at dø, end patienter, der ikke oplevede progression, og risikoen stiger, jo tidligere progressionen finder sted.

I studiet er risikoen for en dødelig udgang lige stor ved begge typer behandling, når først der har været progression, men risikoen for progression var betydeligt mindre hos patienter i obinutuzumab-behandling, nemlig 12,5 procent hos patienter i behandling med obinutuzumab og imod 19 procent for patienter i rituzimab-behandling.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift