Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt værktøj målretter behandlingen af lymfekræft

Et nyt, onlinebaseret værktøj, der giver mere præcis prognose og mere målrettet behandling af lymfekræft. Det er resultatet af en international undersøgelse af lymfekræft, som er den hidtil største af sin art, og som afdelinger fra Herlev og Gentofte Hospital har deltaget i.

Sammen med Universitetshospitalet i Helsinki har patologi- og hæmatologiafdelingerne på Herlev og Gentofte Hospital leveret 800 vævsprøver, undersøgelsesresultater og kliniske resultater til undersøgelsen. Bidragene danner grundlag for et nyt, onlinebaseret værktøj, som ifølge forskerne bag har potentiale til at forbedre genetisk diagnostik og behandling af patienter med lymfekræft.

Værktøjet er målrettet behandling af patienter med højmalign B-cellelymfom og fungerer ved, at lægen kan afkrydse en række faktorer om patienten og resultater fra vævsprøve. Efterfølgende viser værktøjet patientens forventede overlevelse.

Det digitale værktøj er en helt ny måde at publicere de videnskabelige resultater på og gør resultaterne overskuelige og interaktive. Det vil f.eks. være en fordel, når man skal teste ny medicin til behandling af kræft og ved hjælp af online-værktøjet vil kunne inddele patienterne i grupper med forskellige risikoprofil og dermed i grupper, der kræver forskellig behandling. 

”Værktøjet giver et endnu mere fintmasket net end tidligere for at finde de genetiske forskelle hos patienterne, der betyder noget for udviklingen af lymfekræft. Det er et vigtigt skridt mod målrettet behandling, så den enkelte patient med lymfekræft får præcis den rette behandling uden hverken at blive under- eller overbehandlet,” siger Peter Nørgaard, overlæge på Patologiafdelingen og medforfatter på artiklen som er publiceret i Cell, i en pressemeddelelse. 

De danske patologi- og hæmatologiafdelinger er også del af det videre forløb i det internationale projekt, hvor ca. 10.000 tumorprøver og prøver på normalt væv skal analyseres med metoden next generation sequencing. Projektet er den mest omfattende undersøgelse af kræftgener i verden.

Se værktøjet her.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift