Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Rituximab forbedrer lindrende behandling af ældre med B-celle lymfom

Rituximab (MabThera) forbedrer resultatet af lindrende behandling hos ældre personer med aggressiv B-celle lymfom, der oplever behandlingssvigt efter behandling med standardkemoterapi (CHOP) eller CHOP plus rituximab (R-CHOP).

Det viser resultaterne af en retrospektiv analyse fra RICOVER-60-studiet, der er offentliggjort i Annals of Oncology.

I analysen har Bertram Glass fra afdelingen for hæmatologi og stamcelletransplantation på Helios Klinikum Berlin-Buch, Tyskland, og hans kolleger gennemgået data fra det randomiserede studie RICOVER-60. Studiet har inkluderet 1.222 patienter i alderen 61-80 år med aggressiv B-celle lymfom, der har fået enten CHOP eller R-CHOP i seks eller otte cyklusser. Ud af de 1.222 patienter havde 301 (24,6 procent) behandlingssvigt, hvoraf 297 kunne indgå i analysen.

Rituximab, der indgik i den lindrende behandling for 57,4 procent af de evaluerbare patienter, viste sig at forbedre toårsoverlevelsen fra 20,7 procent til 46,8 procent. Fordelen ved rituximab var tydelig, uanset om patienter fik R-CHOP eller CHOP som en del af deres første behandling.

Blandt patienter, der havde modtaget CHOP som førstelinjebehandling, var den samlede to-årsoverlevelse 49,6 procent for dem, der fik rituximab, sammenlignet med 19,1 procent for dem, der ikke gjorde. På samme måde var toårsoverlevelsen i den oprindelige R-CHOP-gruppe 33,1 procent for de, der fik rituximab i den lindrende behandling, og 22,5 procent for de, der ikke fik ituximab.

Undersøgelsen kiggede også på forskelle i prognose i forhold til specifikke patientegenskaber, herunder tilstedeværelse af MYC-translokation og MYC-ekspression ved immunhistokemi.

Resultaterne viste, at hos patienter med MYC-translokation ved diagnosetidspunktet reducerede brugen af ​​rituximab risikoen for behandlingssvigt fra 58,8 procent til 26,3 procent. Efter behandlingssvigt fik patienter, der oprindeligt havde modtaget CHOP, signifikant forbedret deres toårsoverlevelse, hvis de havde MYC-translokationer eller negativ MYC-immunhistokemi, selvom der ikke blev fundet en sådan association for patienter, der oprindeligt modtog R-CHOP.

FORSIDEN LIGE NU

Hemlibra anbefalet som mulig standardbehandling

29. juni 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Hemlibra (emicizumab) som mulig standardbehandling til patienter med hæmofili A med inhibitor mod faktor VIII, og hvor…

Lovende resultater for ny immunterapi til børn med B-ALL

20. juni 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
EHA: Et kinesisk studie tyder på, at CD22-rettet CAR-T-celleterapi er en effektiv og sikker behandlingsmulighed for børn med recidiverende eller refraktær…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift