Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

HAPLO-transplantation mod Hodgkin lymfom er sammenlignelig med konventional transplantation

Patienter med Hodgkin lymfom, der modtager haploidentisk allogen hæmatopoietisk (HAPLO) stamcelletransplantation efter et nonmyeloablativ regime og posttransplantations cyclophosphamid, har resultater svarende til de patienter, der får konventionel transplantation.

Det viser en retrospektiv analyse af resultater fra 709 voksne patienter i European Society for Blood and Marrow Transplantation's database. Resultaterne er publiceret i Journal of Clinical Oncology.

I den retrospektive undersøgelse blev resultaterne for 338 patienter, der fik SIB-transplantation, sammenlignet med 273 patienter, der fik MUD-transplantation, og 98 patienter, der modtog HAPLO-transplantation efter et nonmyeloablativt regime og posttransplantations cyclophosphamid (PTCy) som GVHD-profylakse.

Analysen viser, at patienter, der gennemgik HAPLO-transplantation, havde en lavere forekomst af kronisk graft-vers-host-sygdom (cGVHD) sammenlignet med HLA-matchet ikke-relateret donor (MUD) transplantation samt højere cGVHD-fri/tilbagefaldsfri overlevelse sammenlignet med HLA-matchede søskendedonor (SIB) transplantation.

Resultaterne viser desuden, at graden af ​​klasse II-IV akut GVHD efter HAPLO var højere end efter SIB (33 procent versus 18 procent) og var sammenlignelig med frekvensen med MUD (30 procent). Satserne for klasse III-IV akut GVHD var ens for alle tre kohorter (HAPLO; ni procent, SIB; seks procent og MUD; ni procent).

Efter et år var den kumulative frekvens af kronisk GVHD 26 procent efter HAPLO og 25 procent efter SIB. Det var signifikant højere, nemlig 41 procent, efter MUD.

Den kumulative forekomst af nonrelaps mortalitet efter et år var 17 procent med HAPLO, 13 procent med SIB, og signifikant højere; 21 procent, med MUD. Efter to år var den kumulative forekomst af tilbagefald eller progression henholdsvis 39 procent, 49 procent og 32 procent. Forskellen var signifikant højere for SIB end HAPLO og MUD.

Der var ingen signifikante forskelle i to-årsoverlevelse, men MUD-transplantationsmodtagere havde en lavere samlet overlevelse end SIB-transplantationsmodtagere.

I anbefalingerne fra European Society for Blood and Marrow Transplantation anses allogen stamcelletransplantation (alloHCT) for at være standardbehandling for berettigede patienter med Hodgkin lymfom, der har tilbagefaldet efter at have gennemgået autolog hæmatopoietisk celletransplantation og SIB eller MUD.

Hvorvidt HAPLO-transplantation skal være førstevalg frem for MUD-transplantation, og om det eventuelt kan erstatte SIB-transplantation i bestemte undergrupper af patienter, skal vurderes i et randomiseret prospektivt klinisk forsøg, lyder det fra forskerne bag undersøgelsen.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift