Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Læger vil med den nye test bedre kunne udvælge patienter til den rigtige behandling, fortæller Francesco D'Amore.

Ny test kan finde patienter med aggressiv lymfekræft

Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har afsluttet et forskningsprojekt, hvor de konkluderer, at en ny genetisk test kan afgøre, om patienter med Hodgkin lymfom har den aggressive eller den mindre aggressive udgave af sygdommen.

Resultaterne er opnået i samarbejde med forskere fra Canada og Holland og er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Oncology.

I forskningsprojektet har forskerne brugt gentesten til at forudsige sygdomstilbagefald hos patienter, der allerede havde fået lavet en stamcelletransplantation som led i behandlingen af Hodgkin lymfom.

Selv om over 80 procent bliver helbredt for Hodgkin lymfom får nogle patienter tilbagefald, og så er det særligt vigtigt at vide, om de har en aggressiv eller en mindre aggressiv udgave af sygdommen.

”En sådan test vil i fremtiden kunne vejlede lægerne i at udvælge patienter med en aggressiv udgave af Hodgkin lymfom, så de kan få en effektiv opfølgende behandling, f.eks. immunterapi,” siger Francesco d'Amore i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitetshospital. Francesco d'Amore er overlæge og professor på Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital samt Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitetshospital og har været ansvarlig for den danske del af forskningsprojektet.

I dag behandles Hodgkin lymfom i stigende grad med forskellige former for immunterapi, hvor man aktiverer kroppens eget immunforsvar til at dræbe kræftcellerne. Men det er dyrt at behandle med immunterapi, og derfor er det afgørende at vide hvilke patienter, der får gavn af den type behandling.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift