Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nivolumab godkendt som andenbehandling mod Hodgkins Lymfom

Det engelske svar på Medicinrådet, NICE, har godkendt Opdivo (nivolumab) til brug for patienter med klassisk Hodgkin Lymfom, hvor muligheden for alle andre behandlinger er udtømt.

I England vurderer BMS, at omkring 30 patienter om året med Hodgkin Lymfom, vil kunne have fordel af nivolumab i det første år.

"Patienter med Hodgkin Lymfom har ofte en dårlig prognose med begrænsede muligheder tilbage. Nivolumab tilbyder dem en lovende behandling, og vores udvalg kunne anbefale stoffet som en omkostningseffektiv brug af ressourcerne," siger professor Carole Longson, der er direktør for Center for Sundhedsteknologevurdering på NICE.

Lægemidlet vil blive anvendt hos patienter, hvis kræft udvikler sig, selvom de har fået en stamcelletransplantation fra deres egne celler og behandling med et andet lægemiddel kaldet brentuximab vedotin.

Hos en lille del af disse patienter kan nivolumab holde dem raske nok til at få en stamcelletransplantation fra en anden persons sunde celler.

Hodgkin Lymfom er en kræft i de hvide blodlegemer. Det får disse celler til at formere sig og miste deres evne til at bekæmpe infektioner.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift