Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Besked

Failed loading XML...

Obinutuzumab er ikke bedre end rituximab mod diffust storcellet B-cellelymfom

Mens CD20-antistoffet obinutuzumab i det store GALLIUM-studie viste god effekt på den progressionsfri overlevelse over for rituximab i patienter med follikulært lymfom, så det mindre overbevisende ud, da antistoffet blev testet i diffust storcellet B-cellelymfom i fase 3-studiet GOYA. 

Studiet blev søndag præsenteret på den amerikanske hæmatologikongres, ASH 2016, i San Diego, Californien (abstract 470).

Her fik halvdelen af 1.418 patienter rituximab plus standardkemoterapi (R-CHOP), mens den anden halvdel fik obinutuzumab plus standardkemoterapi (G-CHOP). Resultaterne viste, at obinutuzumab ikke var bedre end rituximab.

”Man håbede at vise, at det var mere effektivt at give obinutuzumab, men det var det ikke, hverken i forhold til progressionsfri eller samlet overlevelse. Det er lidt overraskende, da et tidligere fase 1/2 studie af G-CHOP (GATHER) viste særdeles lovende aktivitet i patienter med diffust storcellet B-cellelymfom ” siger overlæge på Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet, Martin Hutchings.

Resultaterne betyder, at standardbehandlingen ikke ændres på den baggrund.

Ingen forskel mellem R-CHOP og DA-EPOCH-R

Et andet eksempel på et negativt lymfom-studie er fase 3-studiet CALGB/Alliance 50303 (https://ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper97112.html). Her har det i 524 patienter vist sig, at der ikke er nogen forskel i hverken EFS (eventfree survival) eller samlet overlevelse mellem de to behandlingsregimer R-CHOP, som er standardbehandling af diffust storcellet B-cellelymfom, og den mere dosisintensive DA-EPOCH-R, der foruden etoposid består af de samme stoffer som R-CHOP, men gives på en anden måde og over flere dage.

Resultaterne kommer bag på Martin Hutchings.

”Selve kernen i behandlingen af storcellet B-cellelymfom, som er R-CHOP eller varianter af R-CHOP, har været uændret i 40 år. Vi troede, at DA-EPOCH-R ville være bedre, fordi de resultater, vi har set indtil videre i singlearm-studier, har været så imponerende. Vi havde regnet med, at der var noget at hente, men det ser ikke ud til at være tilfældet. Det er en overraskelse,” siger han.

 

DA-EPOCH-R viste øget toksicitet i overensstemmelse med højere dosis-intensitet, men ikke højere behandlingsrelateret dødelighed. 

Tags: ASH 2016

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift