Adcetris markant mere effektiv end standardbehandling

Antistoffet brentuximab vedotin (BV) er markant mere effektiv i behandlingen af kutant T-celle lymfom (CTCL) end de hidtidige standardbehandlinger.

Det viser et nyt studie fra Takeda offentliggjort lørdag (abstract 182) på den amerikanske hæmatologikongres ASH i San Diego, Californien, hvor forskere præsenterede resultater af fase III studiet Alcanza. Her har de sammenlignet brentuximab vedotin med de to standardbehandlinger methotrexat (MTX) eller bexaroten (Bex).

Brentuximab vedotin (Adcetris fra Takeda) er et såkaldt CD30-rettet antistof, som i tidligere fase II-forsøg har vist responsrater på omkring 70 procent.

Det nye fase III-forsøg inkluderede voksne med enten CD30-udtrykkende mycosis fungoides (MF), der allerede havde fået mindst en tidligere systemisk behandling, eller primær kutan anaplastisk storcellet lymfom (pcALCL), der allerede havde fået mindst en tidligere systemisk behandling eller strålebehandling.

Patienterne blev fordelt efter diagnose og randomiseret 1:1 til enten

BV (1,8 mg / kg IV, en gang hver 3. uge

eller

MTX (5-50 mg PO, én gang om ugen / Bex 300 mg / m² (måldosis) PO en gang dagligt

 i op til 16 treugers cykler, indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Valget af de to standardbehandlinger (MTX og Bex) var op til den ansvarlige læge i multicenter-undersøgelsen.

Det primære endepunkt var ORR4, defineret som ORR (samlet responsrate) ≥4 måneder, et endepunkt, der kombinerer responsrate og varighed i en enkelt måling.

97 patienter med MF og 31 med pcALCL blev randomiseret til enten BV (n = 64) eller standardbehandling (n = 64).

Patienterne havde i gennemsnit været igennem to tidligere systemiske behandlinger.

Ved en median opfølgning på 17,5 måneder havde 56 procent af patienter på BV en samlet responrate på mere end fire måneder (ORR4), mens det kun var tilfældet for 13 procent hos patienter, der havde fået MTX eller Bex. Den mediane PFS var for patienter på BV på 16,7 måneder, mens patienter på et af de andre midler var 3,5 måneder.

ORR var 67 procent (n = 43) med en komplet respons (CR) på 16 procent hos BV-patienterne, sammenlignet med ORR på 20 procent (n = 13) med en CR på 2 procent hos kontrolpatienterne. Skindex-29 viste en signifikant større symptomreduktion med BV sammenlignet med kontrolmidlerne (-27,96 vs -8,62).

Til gengæld havde 67 procent af BV-patienterne perifer neuropati, mens det kun var tilfældet hos seks procent af patienterne på MTX eller Bex. Generelt var der i begge grupper 29 procent som fik alvorlige bivirkninger.

Ved en sidste opfølgning var 82 procent (36) af BV-patienterne i bedring eller havde mindre perifer neuropati.

24 procent af BV-patienter og otte procent af de øvrige patienter afbrød behandlingen grundet bivirkninger.

ASH 2016

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)